nieuws

Inspectie controleert scherp op overbelading

bouwbreed

den haag ­ Vervoerders van bouwmaterialen­ en stoffen worden komende weken scherp gecontroleerd op overbelading. De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat daartoe over omdat het bouwverkeer op grote schaal de toegelaten aslasten en totaalgewichten overschrijdt.

De controleacties zullen zich concentreren rond de Vinex­locaties en de grote infrastructurele projecten zoals de HSL en de Betuwelijn. Met name vrachtwagens met zand, grind, steen en bouwafval worden gewogen. De inspecties vinden de gehele maand juli plaats en op alle momenten van de dag.

“Uit eerdere reguliere controles is gebleken dat het bouwverkeer hoog scoort op het punt van overbelading”, zegt woordvoerder J. Kusters van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. “Daarom hebben we de bouw nu tot speerpunt verklaard.”

Te zwaar beladen vrachtwagens veroorzaken grote schade aan het wegdek. De jaarlijkse schadepost aan de hoofdwegen bedraagt alleen al ruim 25 miljoen euro. In Nederland heeft het vervoer van bouwmaterialen­ en stoffen het grootste aandeel in het totaal vervoerde gewicht, zo’n 36 procent. Naar schatting gaat het dan om zestienduizend vrachtwagens, waarvan 7500 kipauto’s.

Volgens Kusters zijn vrachtwagens niet altijd opzettelijk te zwaar beladen. “Vaak gaat het ook om een inschattingsfout, of is het materiaal zwaarder geworden doordat het nat is. Maar natuurlijk wordt er ook om economische redenen meer geladen dan is toegestaan. Het verschil tussen één keer of twee keer rijden is wel een paar centen.”

Inzicht

Doel van de inspectiedienst is het aantal overtredingen terug te dringen. Maar Verkeer en Waterstaat wil ook inzicht krijgen in de mate waarin gehanteerde tarieven invloed hebben op overbelading, en in de rol van de verlader. Tegen overtreders wordt direct proces­verbaal opgemaakt, aldus Kusters. Tegen vervoerders die vaker in de fout gaan, kan strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. “Maar het gaat ons uiteindelijk niet om zoveel mogelijk bonnen te schrijven.” Behalve op overbelading wordt tijdens de inspecties ook op naleving van de arbeidstijdenwet en de wet vervoer gevaarlijke stoffen gecontroleerd.

Reageer op dit artikel