nieuws

Hoogleidingen gaan onder de grond

bouwbreed

arnhem ­ Nijmegen gaat de hoogspanningsleidingen in het Waalspronggebied ondergronds brengen. De werkzaamheden nemen twee jaar. Daarna wordt het bovengrondse tracé verwijderd.

De leidingen worden onder de grond gebracht omdat de masten geen fraai aanzicht geven. Volgens de gemeente vergroot het ondergronds brengen van de kabels de kwaliteit in het gebied.

In de uiterwaarden komen enkele nieuwe masten van waar de leidingen de grond in gaan. Ten noorden van Oosterhout komen ze dan weer boven de grond waar ze aansluiten op het bestaande net. Het duurt nog enige tijd voordat de leidingen uit het zicht zijn. De masten worden gerealiseerd zodra de vrijstelling voor het bestemmingsplan en de bouwvergunning zijn verleend. De procedure neemt ongeveer een jaar in beslag.

Reageer op dit artikel