nieuws

Groeiende behoefte aan hoogopgeleide technici

bouwbreed

den haag ­ Nederland moet in 2010 15 procent meer ingenieurs, betawetenschappers en andere technici tellen. Een vrijdag gepresenteerd actieplan van de Stichting Axis telt alvast vijftig stappen om dat doel te verwezenlijken.

Ondanks de economische recessie is de behoefte aan hoogopgeleide technici groot, ook binnen de bouwnijverheid. De opstellers van het plan, dat werd aangeboden aan minister Van der Hoeven van Onderwijs en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken, vragen de overheid de komende zes jaar 180 miljoen euro extra in techniek te investeren. Vernieuwde opleidingen die jongeren trekken, een overheid die minder landelijke regels stelt en die regionale vernieuwingsinitiatieven krachtig stimuleert en een actief bedrijfsleven, zijn de pijlers waarop het actieplan Beta/Techniek is gebaseerd. Een comité van aanbeveling onder leiding van A. Kraaijeveld vindt dat vernieuwing van opleidingen effectiever is dan dure imagocampagnes.

Ook ziet Kraaijeveld, voorzitter van de stichting Axis, niets in financiële prikkels om de studiekeuzes van jongeren te beinvloeden. Axis beijvert zich er voor exacte studies te propageren. Van der Hoeven erkende dat de campagnes niet hebben gewerkt. Zij is dan ook niet van plan dergelijke nieuwe acties te lanceren. Wel laat de bewindsvrouw onderzoeken of verlaging van financiële drempels (collegegeld) de keuze voor een exacte studie bevordert.

Beta

Van Gennip, die zich afficheerde als de enige echte beta in het kabinet, kreeg destijds de wind van voren toen zij aankondigde aan de Technische Universiteit Delft te gaan studeren en ingenieur te willen worden. “Daar word je niet gelukkig”, luidde het negatieve advies.

Voor de keuze van jongeren is het volgens Kraaijeveld van belang dat zij een positief toekomstbeeld koppelen aan studies in de exacte vakken. Aantrekkelijke functies en een uitdagend loopbaanperspectief zijn net zo essentieel als vergroting van de instroom in het technisch onderwijs.

Het plan wil dat jongeren vroeg in de studie loopbaanafspraken maken met onderwijsinstellingen en bedrijven. Het bedrijfsleven zou hier zelf het initiatief voor moeten nemen, stelt het comité van aanbeveling voor. (anp)

Reageer op dit artikel