nieuws

Geen titel

bouwbreed Premium

londen ­ Twee grote Britse bouwmaterialenbedrijven, Hanson Aggregates en Harleyford, gaan een half miljoen ton zand en grint door West­Londen vervoeren per binnenschip. Voor British Waterways (BW) is dit het eerste grote vrachtcontract in meer dan 30 jaar.

Bouwtransport herontdekt Britse kanalen Het eerste schip is woensdag officieel ‘afgeblazen’ door staatssecretaris Jamieson van transport. British Waterways, de Britse natte Waterstaat, denkt dat met deze overheveling naar het water 45.000 vrachtritten minder nodig zijn. Hanson en Harleyford hebben de opdracht uitbesteed aan het in ‘waterdiensten’ gespecialiseerde Land and Water Services, dat in de vorm van een ‘turn key’ overeenkomst de overslagfaciliteiten heeft aangelegd, de schepen heeft ontworpen en laten bouwen en nu dezelfde schepen ook voor de volle looptijd van zeven jaar zal beheren.

De Britse binnenlandse waterwegen hebben een totale lengte van meer dan 3200 kilometer. De vaak nauwe kanalen zijn oorspronkelijk aangelegd voor het vervoer van vracht naar mijnen, textielfabrieken en andere industrieën. Tegenwoordig worden de waterwegen, voor zover ze nog bevaarbaar zijn, echter hoofdzakelijk gebruikt voor de pleziervaart.

BW werkt er hard aan om de mogelijkheden voor vrachtvervoer per binnenschip uit te breiden. Daarbij wordt vooral gemikt op bouwmaterialen als zand, grint, stenen of staal en sloopafval of afgegraven grond van grootschalige renovatieprojecten. Ook denkt BW aan het vervoer van huishoudelijk afval naar verbrandingsinstallaties en stortplaatsen.

Twee jaar geleden richtte British Waterways een speciaal Freight Development Team op, dat nu samen met aanbieders van grote vrachtstromen en met transportbedrijven de mogelijkheden onderzoekt.

Vastbesloten

Reageer op dit artikel