nieuws

Geen bouwstop Randstadrail

bouwbreed Premium

Geen bouwstop Randstadrail

den haag ­ De gevraagde bouwstop aangaande (voorbereidende) werkzaamheden voor Randstad Rail op de hoek Laan van Meerdervoort/Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag is door de (voorzieningen)rechter afgewezen. De nadere motivatie van de rechtbank is nog niet bekend. Het Platform Randstadrail Den Haag vraagt het college van B en W opheldering over tegenstrijdige uitspraken van de gemeente Den Haag. Wethouders B.J. Bruins (Verkeer) verklaarde 2 juli jl. dat er raadsbesluiten over Randstadrail zijn. Dit werd een dag later ten overstaan van de rechter vierkant tegengesproken door de vertegenwoordigster van de gemeente Den Haag. Volgens de woordvoerster “omdat er geen besluiten nodig zijn voor de aanleg van Randstadrail”. Namens het platform heeft advocaat mr. A.M.C. Marius van Eeghen het gemeentebestuur nu om een duidelijk antwoord gevraagd en als er raadsbesluiten zijn, deze op grond van de algemene Wet Bestuursrecht onverkort te sturen.

Reageer op dit artikel