nieuws

Geen animo concentratie vuurwerk

bouwbreed Premium

den haag ­ Staatssecretaris Van Geel (milieu) overweegt de vuurwerkconcentratiegebieden te schrappen als er onvoldoende animo voor is. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Onduidelijk is nog bij hoeveel professionele vuurwerkbedrijven het project wordt afgeblazen.

Twee locaties zijn daarvoor aangewezen, namelijk het Brabantse Ulicoten in de gemeente Baarle Nassau en het zuidelijk deel van de Kollummerwaard. De gemeenten maken bezwaar tegen de komst van het vuurwerk, maar dat is wellicht tevergeefs. De staatssecretaris trekt bij te weinig ‘commitment’ de stekker uit het project, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Inmiddels hebben acht bedrijven aangegeven zich eventueel te willen vestigen in Ulicoten en vijf in Kollummerwaard. Andere geïnteresseerden hebben nog geen keuze gemaakt tussen de twee plaatsen. Of deze interesse genoeg is, kon een woordvoerder van het ministerie van VROM niet zeggen. “Dat hangt af van verschillende factoren en de eisen die vuurwerkbedrijven stellen”, aldus de woordvoerder.

Op 15 september moeten alle vuurwerkbedrijven aangeven in hoeverre zij bereid zijn naar de locaties te verhuizen. Dan zal het plaatje worden gemaakt met de kosten, hoeveelheden vuurwerk en mogelijke vestigingsvoorwaarden. Afhankelijk daarvan gaat het project door, of niet. De branche heeft inmiddels al aangegeven dat de verplaatsing alleen kan met een rijksbijdrage van 20 miljard euro. Anders komt de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland in gevaar.

Van Geel wil dat bedrag echter niet voor zijn rekening nemen en houdt rekening met het verdwijnen van veel van die ondernemingen. Hij heeft overigens nog geen enkele reactie ontvangen van ondernemers.

De concentratiegebieden zijn bedoeld voor professioneel vuurwerk en komen voort uit het strengere Vuurwerkbesluit. Deze is aangepast naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede.

Reageer op dit artikel