nieuws

Expertteam helpt bij Grotestedenbeleid

bouwbreed Premium

Expertteam helpt bij Grotestedenbeleid

den haag ­ Een ‘expertteam’ gaat gemeenten helpen de stedelijke vernieuwing op gang te krijgen. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkszaken. De groep deskundigen staat onder leiding van van prof.dr. W. Lemstra, oud­burgemeester van Hengelo en Leiden. Het expertteam zal steun en bijstand verlenen aan de dertig gemeenten die betrokken zijn in het Grotestedenbeleid (GSB). Het zal in opdracht van de gemeenten proberen de uitvoering op gang te krijgen of te versnellen. Knelpunten die zich bij het Rijk voordoen, worden aanhangig gemaakt bij de betreffende ministeries. Het team begint meteen en krijgt als thuisbasis het Kenniscentrum Grote Steden. Volgend jaar worden de resultaten geëvalueerd. De ministerraad heeft tevens besloten de huidige GSB­convenanten met de gemeenten te verlengen tot eind 2004. Daarvoor worden aanvullende afspraken gemaakt. Deze hebben vooral betrekking op veiligheid, inburgering en jeugd. In 2005 moeten de steden verantwoording afleggen over de resultaten.

Reageer op dit artikel