nieuws

ENCI mag grondwater blijven oppompen

bouwbreed

maastricht ­ Cementfabriek ENCI Maastricht mag grondwater blijven oppompen voor het droog winnen van kalkzandsteen (mergel). Gedeputeerde Staten van Limburg hebben gisteren de verzoeken van de actiegroep ENCI STOP en de gemeente Riemst om de onttrekkingsvergunning van ENCI uit juli 1993 met onmiddellijke ingang in te trekken, ongegrond verklaard.

Het college van GS vindt dat de nadelen voor het Jekerdal niet opwegen tegen de bedrijfseconomische schade die ENCI Maastricht als gevolg van het intrekken van de vergunning zou lijden. Het college baseert zich op een rapport van Rijkswaterstaat. Daar staat in, dat de grondwaterstand in het Jekerdal niet verder zal dalen.

De provincie heeft ENCI in 1996 toegezegd de looptijd van vergunning van 1993 aan te passen tot 1 januari 2000. De nieuwe vergunning is in augustus 2000 door de provincie verleend, maar werd in beroep door de Raad van State vernietigd. Volgens de provincie is daarmee de vergunning van juli 1993 weer van kracht is geworden, maar Riemst en ENCI­STOP bestrijden dit. Ook de vergunning uit 1993 is volgens hen nietig, zodat ENCI helemaal geen vergunning heeft om op te pompen.

Gedeputeerde Staten willen binnen enkele weken beginnen met een nieuwe vergunningsprocedure. Het pompen gaat intussen gewoon door.

Reageer op dit artikel