nieuws

Een consolidatieslag?

bouwbreed Premium

Een consolidatieslag?

Begin deze week belde de GPD. Wat ik van de uitspraken van Brinkman vond, was de vraag. Welke uitspraken? Het zou gaan over het verlies van duizenden banen in de bouw. In het bijzonder als gevolg van de toegenomen concurrentie. Het Financieele Dagblad kwam met het bericht. De sterkere concurrentie zou dan weer het gevolg zijn van een andere manier van werken door bedrijven in de gww na de bouwenquête. Door het achterwege blijven van afspraken zou doelmatiger gewerkt gaan worden, zodat er vele arbeidsplaatsen zouden komen te vervallen. Natuurlijk heb ik geantwoord, dat het niet mijn gewoonte is om met de voorzitter van het AVBB via de krant te debatteren. Maar als u mij zou vragen, zei ik net als dr. Clavan, denkt u dat als gevolg van de bouwenquête op zich, of het achterwege blijven van marktafspraken er minder opdrachten of minder werkgelegenheid zal zijn, is mijn antwoord ontkennend. Immers minder werk zou betekenen, dat er in Nederland plotseling minder behoefte aan infrastructurele en andere bouwwerken zou zijn. Dat is niet het geval. Weliswaar trekt de overheid nu de broekriem aan en hebben bedrijven een geringere investeringsbereidheid, maar dat komt door de economische situatie en was in de prognoses allang voorzien. Een verlies aan banen dan door een grotere efficiëntie? Als een van de redenen voor het vooroverleg en de marktafspraken is door de betrokkenen juist altijd aangevoerd, dat de continuïteit in de bedrijfsvoering en een egale werkvoorraad de reden was voor deze afspraken. De prijzen bleven daardoor binnen de perken. Leegloop werd er door voorkomen. Hier tegenover staat de beperking van de uitdaging om tot het uiterste te gaan in het doelmatig handelen. De concurrentie zal zonder afspraken sterker worden. Toch moet worden gewezen op de opdrachtverkrijging: openbare naast onderhandse aanbesteding en de directe opdrachtverlening. Alle drie goed voor eenderde van de productie.

Denkt men nu echt, dat werken in aanbesteding verkregen op zijn janboerenfluitjes werden uitgevoerd? Hoe de prijs van een werk ook tot stand kwam, bij de uitvoering probeer je toch zoveel mogelijk te verdienen. En dat doe je door doelmatig te werken, dus verspilling tegen te gaan. Het lijkt wel of volgens sommigen de sector in het stenen tijdperk is blijven hangen. Voorts moet de omvang van de sector niet worden overdreven. Alles bij elkaar telt de gww, de meest relevante sector in dit verband, rond

50 000 manjaren. Als daar dan tienduizenden banen van verdwijnen zou de productie met tientallen procenten omlaag gaan. Dat de productiviteit met sprongen omhoog zou gaan is volstrekt uitgesloten. De huidige toename van de productie per man zal door de mogelijk grotere doelmatigheid slechts fractioneel toenemen. De AVBB­voorzitter liet zich terecht niet verleiden tot uitspraken over aantallen.

Een consolidatieslag zou ophanden zijn. Niet alleen zouden arbeidsplaatsen vervallen ook tal van bedrijven zouden het loodje leggen. Het samengaan van de bouwenquête en een neerwaartse conjunctuur brengt een aantal mensen in verwarring. Oorzaak en gevolg worden verward. De bouwproductie daalt en op korte termijn is geen verbetering in zicht. De niet bevredigde behoefte aan infrastructuur en de noodzaak deze op peil te houden zijn echter nog steeds groot. Dit geldt ook voor andere bouwproducten. Kenmerkend voor de neergaande conjunctuur is het opschonen van bedrijven en sectoren. Een vorm van consolidatie dus. Er is echter geen enkele reden voor de veronderstelling van een revolutie onder bouwbedrijven. Voorts lijkt het me geen uitgemaakte zaak wie beter tegen een poosje tegenwind kunnen: groot­, midden­ of kleinbedrijf. Bij het aantrekken van de conjunctuur zullen we zien. Er zullen dan niet veel minder en waarschijnlijk evenveel werknemers nodig zijn als tot voor kort. Het is maar wat je een consolidatieslag noemt.

Reageer op dit artikel