nieuws

Duurzaam bouwen op TU Delft onderbelicht

bouwbreed

delft ­ Duurzaam bouwen krijgt te weinig aandacht in de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. De onderwijsinspectie constateert dat zowel studenten als docenten ontevreden zijn over de plaats van duurzaam bouwen in het onderwijs.

Het rapport waarin de kritische kanttekeningen worden gemaakt, is onlangs gepubliceerd. “Ondanks nieuwe initiatieven met betrekking tot duurzaamheid, blijkt uit het gesprek met de opleidingscommissie dat zowel studenten als docenten overwegend negatief zijn over de plaats die duurzame ontwikkeling in het nieuwe onderwijsprogramma krijgt.” De ontevredenheid over het onderwijs in duurzaam bouwen laat onverlet dat de inspectie vindt dat het niveau van de studie Bouwkunde sterk is verbeterd vergeleken met de situatie van drie jaar geleden. Toen kreeg de TU Delft een flinke onvoldoende van de visitatiecommissie. Die twijfelde toen onder meer aan het wetenschappelijk niveau van de studie en klaagde over onduidelijke eindtermen, te weinig aandacht voor ict en te lage examennormen.

Dergelijke problemen zijn nu overwonnen. “De door de opleiding gehanteerde doelstellingen en eindtermen zijn transparant en voldoende geconcretiseerd”, aldus het rapport van de onderwijsinspectie. “Het is van belang dat de opleiding structureel blijft zorgdragen voor het behoud van een goede vertaling van de doelstellingen en eindtermen, zodat de sturing ervan herkenbaar is in het onderwijsprogramma, met name in de samenhang tussen verschillende onderdelen.”

Over ict is de inspectie iets minder te spreken. Weliswaar is op dit gebied vooruitgang geboekt, maar de toegankelijkheid is nog niet voldoende. Daarnaast is de studie­informatie nog niet altijd op tijd beschikbaar. De gebouwen waarin de opleiding is ondergebracht, laten te wensen over, aldus de onderwijsinspectie.

Reageer op dit artikel