nieuws

Denktank: Missers in bouw uitbannen

bouwbreed

utrecht ­ Het is Leiden in last met de bouw. Torens storten in, balkons vallen naar beneden en funderingspalen blijken te kort. Om het tij te keren heeft K. Feddema van GeoDynamic het initiatief genomen om samen met J. Istha van Istha Design Engineering Consultancy een commissie te vormen waarin deskundigen van onderzoeksinstituten en vertegenwoordigers van grote gemeenten informatie uitwisselen om in eerste instantie te bezien hoe problemen met funderingen te voorkomen zijn: de Aanvangscommissie BoPa (boorpalen).

Volgens Istha wordt de bouw geteisterd door een aantal onaangename zaken als fraude en technische gebreken op alle niveaus. Istha: “Alles tegelijk aanpakken is een beetje te veel van het goede. Als je wat wilt doen aan de crisis moet je een gebied afbakenen. Wij richten ons in eerste instantie op funderingen en dan speciaal op in de grond gevormde boorpalen.”

Tijdens een eerste gesprek waarbij vertegenwoordigers van de gemeentes van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven aanwezig waren, naast funderingsdeskundigen van GeoDelft en KIWA, is gekeken naar de oorzaken van technische gebreken. Istha: “Algemeen blijkt dat bij kleinere gemeenten onvoldoende kennis aanwezig is. Ingekochte kennis is het gevolg, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeenten. Het apparaat voor controle en handhaving ontbreekt echter veelal.”

Gemeente

Reageer op dit artikel