nieuws

De regels en de attitude van het Rijk

bouwbreed

In het eerste artikel ‘Gemeenten moeten hun belangen strikter scheiden’, Cobouw 15 juli 2003, ging Michel Oltheten in op de vaak gebrekkige wijze waarop gemeenten hun handhavingstaak in vullen. In dit vervolg hierop staat het Rijk centraal. Wat komt er terecht van de goede voornemens om de administratieve lastendruk te verlagen, de handhaving aan te scherpen en de kwaliteit van de wetgeving te verbeteren?

Hoe geloofwaardig is die overheid wanneer zij stelt dat de Nederlandse burger met de bestaande regels geen loopje kan nemen. Ook hier weer een voorbeeld, namelijk de attitude van het rijk bij de aanvraag van de vergunningen voor de bouw van de tunnel onder het groene hart. De bouwplaatsen voor die tunnel liggen op plekken waar de bestemmingsplannen geen bouwactiviteiten toestaan. Nu is in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) artikel 17 opgenomen.

Dit artikel maakt het mogelijk dat een tijdelijke ontheffing wordt verleend van een bestemmingsplan voor uitzonderlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebrand schoolgebouw waardoor de bouw van een tijdelijk noodgebouwtje nodig is op een plek waar dat eigenlijk niet mag. Dat soort dingen dus.

Intenties

Reageer op dit artikel