nieuws

‘Controle boeken bouwbedrijven goed’

bouwbreed

amsterdam ­ De accountants die de boeken controleerden van Nederlandse bouwbedrijven, hebben dit naar behoren gedaan. Dat concludeert de beroepsorganisatie Nivra op basis van een eigen onderzoek.

Het Nivra ziet dan ook geen enkele aanleiding om tuchtprocedures aan te spannen tegen de betrokken accountants. De beroepsorganisatie, waarbij circa 13.000 accountants zijn aangesloten, begon het onderzoek naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Die stelde in december vast dat er sinds jaar en dag systematisch illegale marktafspraken zijn gemaakt door bouwbedrijven. Accountants werd een passieve rol verweten. Het Nivra meent nu dat de betrokken accountants zich bij de controle van de jaarrekeningen van de bouwbedrijven niet schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de geldende gedrags­ en beroepsregels. Het overtreden van die regels kan in het ergste geval leiden tot een beroepsverbod. Algemeen directeur G. Smit van het Nivra erkende gisteren dat ook dit onderzoek er een is van “accountants die accountants controleren”. Niettemin zei hij zijn hand in het vuur te steken voor de conclusies van het onderzoek.

Toezicht

Hij wees erop dat het Nivra al sinds de jaren negentig pleit voor extern toezicht op het werk van accountants. Dat zit er nu pas aan te komen. Minister Zalm van Financiën liet vorige maand in de Tweede Kamer weten medio september met voorstellen te komen. In hoeverre accountants ook daadwerkelijk zijn geconfronteerd met fraude bij de bouwbedrijven en andere ondernemingen is onduidelijk. Dit komt mogelijk aan de orde in een tweede onderzoek, dat het Nivra en zusterorganisatie Novaa laten verrichten door de Universiteit van Maastricht. In dit onderzoek, waarvan de resultaten naar verwachting over twee weken naar buiten komen, draait het om de vraag of accountants zich niet actiever moeten opstellen bij het opsporen van fraude en het aan de kaak stellen van dergelijke misstanden. “Aan de hand van de conclusies van dit onderzoek gaan wij als beroepsorganisatie de maatschappelijke discussie aan die is ontstaan over de rol van accountants naar aanleiding van fraudezaken bij bedrijven”, zei Smit. “Mogelijk leidt dit tot aanscherping van de regels die wij als beroepsorganisatie hebben.” (anp)

Reageer op dit artikel