nieuws

Bouw Arnhemse woonwijk toegestaan

bouwbreed Premium

arnhem ­ De Raad van State heeft na jaren toestemming gegeven voor de bouw van woonwijk Schuytgraaf in Arnhem. De wijk gaat zo’n 6500 woningen tellen.

Het plan heeft flinke vertraging opgelopen. Arnhem klaagde al dat zij tot verstarring van de woningmarkt leidde. Vorig jaar mei vernietigde de Raad van State een deel van het bestemmingsplan. Ook archeologische vondsten, het ruimen van munitie en de aanwezigheid van kamsalamander en rugstreeppad leidden tot uitstel.

De raad keurt het plan nu goed. De provincie heeft beloofd een compensatieplan voor de amfibieën op te stellen. Volgens het college staat ook vast dat de centrale ontsluitingsweg de verkeersdruk kan verwerken. Bovendien wordt een geluidsscherm langs de wijken Elderveld en de Laar­west geplaatst. De bewoners hoeven geen overlast te vrezen.

Reageer op dit artikel