nieuws

Betuwelijn redt rangeerterrein Venlo

bouwbreed Premium

venlo ­ Verplaatsing van het rangeerterrein in Venlo kan achterwege blijven als de Betuweroute gereed is. Uit onderzoek onder leiding van hoofdingenieur­directeur J. Teders van Rijkswaterstaat in Limburg blijkt, dat het terrein kleiner kan door het goederenspoor. Zo kan de gemeente verder met de stadsontwikkeling rond het emplacement.

Gevaarlijke goederen moeten volgens de onderzoekers over andere sporen worden vervoerd. Een voorbeeld vormt is de Betuweroute. “Die is uitermate geschikt voor zulke bewegingen”, stelt Teders.

In combinatie met gebruik van locomotieven die zowel in Nederland als in Duitsland over het spoor kunnen rijden, zijn minder voertuigen nodig. Het rangeerterrein kan dan drastisch inkrimpen, wat ruimte biedt aan bijvoorbeeld woningbouw. “We gaan nu zoeken hoe hard de maatregelen zijn, bijvoorbeeld over de afdwingbaarheid van vergunningen”, aldus Teders. Vervoerders en verladers van gevaarlijke stoffen moeten namelijk wel kosten maken, zoals voor nieuwe locomotieven. De verkleining van het spooremplacement heeft bovendien als voordeel dat de veiligheidszones rond het terrein minder groot zijn, waardoor woningen en andere gebouwen dichterbij kunnen worden gebouwd.

De Tweede Kamer drong bij de begrotingsbehandeling van VROM aan op verplaatsing van het rangeerterrein, hoewel dat een dure aangelegenheid is. Het zou voor gevaarlijke situaties zorgen, omdat het midden in de stad ligt. Toenmalig minister van VROM, Kamp, wilde eerst alternatieven laten onderzoeken.

Eind augustus komt de stuurgroep met ambtenaren van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, de provincie en de gemeente weer bij elkaar. De bedoeling is dat zij dan het rapport afronden. Vervolgens overhandigen zij de bevindingen aan de opdrachtgevers, de ministers Peijs (verkeer) en Dekker (VROM).

Reageer op dit artikel