nieuws

Balkons in Amsterdam tegen het licht

bouwbreed

amsterdam ­ De dienst Bouwtoezicht van het stadsdeel Amsterdam Centrum begint eind september een onderzoek naar veiligheid van constructies van en balkons en galerijen.

Dit op advies van het ministerie van VROM. Dat vraagt alle gemeenten om deze constructies te inspecteren, naar aanleiding van het ongeval met de balkons in Maastricht.

“Geen reden tot paniek”, zegt stadsdeelwethouder E. Iping alvast. De situatie in Amsterdam is volgens het stadsdeel niet te vergelijken met die in Maastricht. “Zowel de manier van werken als de beschikbare capaciteit zijn totaal verschillend”, stelt het stadsdeel. Zo worden in Amsterdam Centrum de verstrekking van vergunningen, de controle op veiligheid en het toezicht op de bouwplaats door afzonderlijke ambtenaren verricht. “Hierdoor worden de taken beter uitgevoerd. In Maastricht is één en dezelfde ambtenaar verantwoordelijk voor alle drie de taken”, weet het stadsdeel.

Ook het feit dat voortdurend een team van constructeurs de dienst Bouwtoezicht bijstaat met doorrekeningen van bouwplannen, verschilt volgens het stadsdeel van de Maastrichtse situatie. Verder wordt in Amsterdam Centrum iedere aanpassing in een bouwplan gecontroleerd op veiligheid.

Stadsdeelwethouder E. Iping maakt zich dan ook absoluut geen zorgen. “Als ik kijk naar de manier waarop Bouwtoezicht op dit moment is georganiseerd in Amsterdam Centrum, is er echter geen reden tot paniek”, zegt Iping.

Reageer op dit artikel