nieuws

Arcadis krijgt contract riolering ‘uit de hand’

bouwbreed Premium

reiderland ­ In de Groningse gemeente Reiderland wordt een gemodificeerd gescheiden rioolstelsel aangelegd. Arcadis heeft daarvoor van de gemeente ‘uit de hand’ een langlopend design+constructcontract gegund gekregen. Binnen dit contract wordt jaarlijks een plan afgesproken dat gerealiseerd zal worden. In 2010 moet alles klaar zijn.

Uitvoering van de plannen geeft invulling aan een alternatief rioleringsplan dat door Arcadis is opgesteld. Een eerste rioleringsplan voor de gemeente werd in 1996 niet door de raad goedgekeurd. Het zou de inwoners van de twintig dorpskernen van de gemeente te zwaar belasten.

De gemeente zat daarmee met een probleem. Arcadis heeft twee jaar later de gemeente Reiderland benaderd en bood de mogelijkheid voor het maken van een oplossing.

Reiderland heeft toen afgewogen of het meerdere partijen moest benaderen, maar daar is van afgezien. Arcadis heeft een no­cure­no­pay opdracht gekregen voor het opstellen van een alternatief rioleringsplan.

Gaandeweg het werk heeft de overtuiging postgevat dat het voordelen zou bieden het rioleringsbeheer en het wegbeheer in de gemeente integraal te bekijken. De gemeente zette die overtuiging in 2000 om in een intentieverklaring met Arcadis en NBM Snitjer (nu BAM). Daarmee werd in wezen het rioleringsbeheer en het wegbeheer uitbesteed aan particuliere bedrijven.

De intentieverklaring is voor het rioleringsplan in oktober 2001 omgezet in een design+constructcontract (D+C). De gemeente heeft daarvoor geen andere partijen benaderd. Zij was (en is) van mening dat ze door de onderhandse gunning het beste voor haar inwoners heeft bereikt.

Aansluitingen

Reageer op dit artikel