nieuws

Actal gispt kabinet over lastendruk

bouwbreed

den haag ­ Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet omgaat met terugdringing van de administratieve lastendruk. Vorig jaar zou die volgens het kabinet zijn gedaald. Actal denkt juist dat ze gestegen zijn.

“Het college constateert dat het kabinet er nog niet in is geslaagd een uniforme aanpak bij de betrokken departementen door te voeren”, schrijft de voorzitter van Actal, R. Linschoten, aan minister Zalm. Gevolg daarvan is dat er een onvolledig beeld is over de ontwikkeling van de administratieve lastendruk tot en met 2002.

Het college is het dan ook oneens met het kabinet dat de lastendruk voor het bedrijfsleven in 2002 met 149,4 miljoen is gedaald. “Het door het kabinet gepresenteerde beeld 2002 is niet compleet. Kennelijk hebben hiaten in de meetinstrumenten geleid tot hiaten in de rapportage van het kabinet over de reductiedoelstelling.”

Zo mist het Actal bijvoorbeeld de administratieve lasten van de in 2002 ingevoerde financiële bijsluiter. Ook worden slordigheden geconstateerd. Zo zou volgens twee bijlagen de lastendruk bij volksgezondheid zijn toegenomen terwijl de minister van Economische Zaken schrijft dat ze zijn gedaald.

BouwNed

“Het is een van de grote problemen bij de administratieve lastendruk”, zegt ook een woordvoerder van BouwNed. Het is de reden dat de brancheorganisatie maar al te graag meewerkt met onderzoeken van het Actal om te komen tot uniforme metingen waarmee eindelijk duidelijkheid kan komen hoe het zit met de ontwikkeling van de administratieve lastendruk.

“Wij werken mee aan twee nulmetingen, de administratieve lasten bij het aanvragen van een bouwvergunning en bij ruimtelijke ordening. Daarnaast hebben we meegewerkt aan het commentaar van Actal. Onder meer heeft Actal daarbij gekeken naar nieuwe regels in 2002, waarbij de belastbaarheid van woon­werkverkeer en de lastendruk van arbo­regelgeving en de Wet verbetering poortwachter de belangrijkste zijn.”

Volgens BouwNed gaat het overigens niet alleen om minder regels, hoewel de bouw nu zucht onder zo’n 750 wetten en regels, maar vooral ook om duidelijke regels die elkaar soms zelfs tegenspreken.

Reageer op dit artikel