nieuws

Aanleg van Antwerpse Ring belooft grote verkeerschaos

bouwbreed

brussel ­ In 2004 en 2005 wordt de Ring rond Antwerpen opnieuw aangelegd en dat belooft de grootste verkeerschaos met zich mee te brengen die België ooit gekend heeft. Daarom heeft de Vlaamse minister van mobiliteit, Gilbert Bossuyt, de Vlaamse regering gevraagd een bedrag van 205 miljoen euro uit te trekken om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Bossuyt heeft laten berekenen, dat als dit verzoek niet wordt ingewilligd, de economische schade door de files en de onvermijdelijke ongelukken 890 miljoen euro bedraagt. In een nota die Bossuyt de Vlaamse regering hierover op 18 juli zal aanbieden, staat hoe hij aan dat bedrag komt.

Een van de meest ingrijpende werken is de bouw van maar liefst vijf tijdelijke bruggen over de kruispunten op de Antwerpse Singel. Van deze noord­zuidverbinding wordt verwacht dat ze tijdens de spitsuren 30 procent van het autoverkeer van de Ring naar zich zal toetrekken. Minister Bossuyt wil ook dat vrachtwagens meer gebruik maken van de Liefkenshoektunnel en halveert daarom het toltarief.

Tijdens de twee jaar durende heraanleg van de Ring, die met de Brusselse Grote Ring de drukste verkeersader van België is, wil Bossuyt ook een groot deel van het goederenvervoer overgeheveld zien naar de containerbinnenvaart, waarvoor hij ook nachtploegen in dienst wil nemen. Ook het openbaar vervoer wordt ingeschakeld om zoveel mogelijk automobilisten van de Ring weg te houden.

Reageer op dit artikel