nieuws

Zwolle bezuinigt aanzienlijk op bouwprojecten

bouwbreed

Van onze correspondent

zwolle ­ Het Zwolse gemeentebestuur wil de komende jaren aanzienlijk bezuinigen op grote bouwprojecten in de stad. Geplande projecten wil de gemeente uitstellen of uitsmeren in de tijd, om zo voor miljoenen in de uitgaven te kunnen snijden. De grootscheepse bezuiniging moet Zwolle uit het financiële slop halen. Het college vindt nu zelf ook dat de gemeente erg veel hooi op haar vork heeft genomen met het tegelijkertijd starten van een groot aantal ambitieuze plannen. Het stadsbestuur kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen van bezorgde raadsfracties, die inzage eisten in de financiële mores van de stad. De bezuinigingen betreffen projecten die onderling veel samenhangen. Zo wordt de nieuwbouw van gezamenlijke huisvesting voor vier vmbo­scholen voorlopig ingeruild voor ‘huisvesting bij elkaar in de buurt.’ Voor omvorming van het verouderde bedrijventerrein Spoolderwerk tot het nieuwe bedrijventerrein Voorsterpoort wil het college eerst nader onderzoeken of het niet toch te veel risico’s met zich meebrengt. Misschien kan het ook worden uitgesteld of uitgesmeerd. Van de grootscheepse herstructurering van de oude woonwijk Kamperpoort en het verplaatsen van de IJsselhallen is in het voorstel niet veel meer overgebleven dan het opknappen van alleen die zaken die echt geen uitstel meer verdragen. Omdat het wel belangrijke bouwprojecten voor de stad betreffen, wil de gemeente Zwolle ze toch gedeeltelijk uitvoeren. Daarvoor is tot 2006 bijna 40 miljoen euro nodig, waarvan zeker 22 miljoen euro nog ontbreekt.

Reageer op dit artikel