nieuws

Voorspelbaar

bouwbreed Premium

Voorspelbaar

De HSL kampt met de zoveelste tegenvaller. Dat schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Ze moet nu putten uit de stroppenpot van 985 miljoen euro van haar voorganger minister De Boer. Nu ingrijpen moet in een later stadium nog erger voorkomen. Reden is dat de verschillende contracten van de HSL niet goed op elkaar aansluiten. Het totale werk is opgedeeld in zeven percelen van een miljard gulden. De aannemers hebben binnen hun opdrachten wel enige ontwerpvrijheid gehad en nu blijkt extra geld nodig om die ontwerpen goed op elkaar te laten aansluiten.

Dat is allemaal nogal voorspelbaar. In de voorbereidende fase van een project worden ramingen gemaakt. Alles zal dan nog niet tot in detail bekend zijn. Bekend is dat plannenmakers risico’s, zo ze die al meenemen, altijd lager inschatten dan de aannemer. Het is immers al snel ‘hun’ project. Contractmakers gaan door voor nauwgezet, maar alles in een contract willen voorzien, verhoogt de contractsom.

Dat staat weer op gespannen voet met de raming. Wat technisch of contractueel als detail is afgedaan, zoals de aansluiting van de verschillende percelen, kan geldelijk gezien door gebrek aan overzicht snel tot hoofdzaak uitgroeien.

Maar juist een projectorganisatie had dat overzicht wel moeten hebben. Het is mogelijk wel zo, dat als direct was onderkend dat bij een perfecte aansluiting van de contracten het totaal van de prijzen van de individuele contracten omhoog zou zijn gegaan. Maar in het idee dat voorkomen beter is dan genezen, was die verhoging lager geweest dan de prijs die minister Peijs nu moet betalen.

Dit tekent maar weer dat het in de bouw blijft gaan om overzicht. Een integrale blik op wat je wilt met de kennis en ervaring om de consequenties van de raakvlakken van contracten te overzien. Bij gebouwen is het zo dat er geroepen wordt om een hoofdconstructeur omdat anders de balkons van de appartementen vallen. Bij civiele werken geldt iets dergelijks op het gebied van de contracten: daar is ook behoefte aan een allesoverziend iemand om te voorkomen dat de bodem uit het budget valt.

Reageer op dit artikel