nieuws

Vervolg nodig op Europese aanpak van Rijn en Maas

bouwbreed

den haag ­ Europese subsidies voor maatregelen om hoge waterstanden in de Maas en Rijn te temperen, hebben het rivierbeleid de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven.

In het kader van het IRMA­hoogwaterprogramma (Interreg Rijn en Maas hoogwater Activiteiten) zijn 154 projecten voltooid, waarvan 83 in Nederland, schrijft oud­minister Kamp van VROM in de eindrapportage. Niet al het beschikbare geld is uitgegeven. De projecten hebben in totaal 356 miljoen euro gekost. Het Nederlandse aandeel was goed voor 238 miljoen. Het programma is ingesteld na de hoogwaterproblemen in 1992 en 1995. Er is nog geen zicht op een vervolg. Kamp dringt erop aan dat dit er wel komt. Dat is nodig om te kunnen doorgaan met noodzakelijke ingrepen in de stroomgebieden. Hij wijst er ook op dat zonder nieuwe impulsen de opgedane kennis en ervaring en de gevormde netwerken in gevaar komen. Van de toegezegde subsidie van 141 miljoen euro is 119 miljoen daadwerkelijk besteed. Dat betekent een zogeheten onderuitputting van 16 procent. “Hierbij moet worden aangetekend dat deze vrijval voor het merendeel is veroorzaakt door goedkopere uitvoering van de projecten.” Kamp wijst erop dat het percentage vergeleken met andere Europese programma’s een normale score is. En “in het licht van het uitvoeringskarakter van het programma en de bijzonder korte looptijd” vindt hij het zelfs een goed resultaat.

Reageer op dit artikel