nieuws

Toename onzichtbare milieuproblemen

bouwbreed Premium

den haag ­ Zonder het vermogen vooruit te denken en inbeelding, dreigt een milieuramp. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in het rapport ‘Nieuwe wegen in het milieubeleid’, dat gisteren is overhandigd aan staatssecretaris Van Geel (milieu).

Nieuwe milieuproblemen, zoals een toename van het energiegebruik, mobiliteit en nieuwe vormen van biologische verontreiniging kunnen vaak met het blote oog niet worden waargenomen. Deze nieuwe categorie ‘wicked’ milieuproblemen, bestaat volgens de Raad uit ‘sluipende ontwikkelingen’. Ze vergen dan ook het vermogen ‘voor de fouten uit te leren’, waar kennis en voorstellingsvermogen voor nodig is. Aldoende leren kan niet meer, omdat de gevolgen onherstelbaar zullen zijn, aldus het adviesorgaan. De gevolgen, zoals het verdwijnen van plant­ en diersoorten, staan echter voor de meeste burgers te ver van hun bed. Ze zijn ook niet direct waarneembaar, zoals in het geval van geluidsoverlast, of stankoverlast. De overheid kan zorgen voor meer betrokkenheid door goede handhaving, zodat mensen kunnen zien dat het beleid werkt en eerder geneigd zijn te helpen. Volgens de adviesraad dreigt het huidige succes van het milieubeleid te leiden tot “zelfgenoegzaamheid en stilstand die blind maakt voor nieuwe bedreigingen”. Daarom moeten juist de beleidsmakers van nu veel inbeeldingsvermogen aan de dag leggen om zich de problemen van de toekomst voor te stellen en adequate maatregelen te nemen.

Reageer op dit artikel