nieuws

TNO berekent concentraties stikstof en fijnstof langs weg

bouwbreed

apeldoorn ­ In iets meer dan een maand tijd heeft TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie uit Apeldoorn, op ruim 64.000 locaties langs alle rijkswegen de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn­stof (PM10) berekend voor het jaar 2002. Rijkswaterstaat is in het kader van het Besluit luchtkwaliteit verplicht tot deze rapportage.

De stoffen NO2 en PM10 geven momenteel de grootste luchtkwaliteitsproblemen als gevolg van het overschrijden van de normen. Voor de berekeningen maakte TNO gebruik van het TNO Verkeersmodel voor de verspreiding van verkeersemissies, dat aan de eisen van het Besluit luchtkwaliteit voldoet.

RWS heeft de resultaten van de berekeningen, GIS­bestanden en spreadsheets naar alle gemeenten die daartoe een verzoek hadden ingediend, toegestuurd. De gegevens van TNO met waarden van vervuiling dienen voor de gemeenten als basis voor gemeentelijke luchtkwaliteitsrapportages.

Met behulp van de geleverde gegevens kunnen milieuambtenaren voor een willekeurig punt binnen 1000 meter van een rijksweg de berekende luchtkwaliteit in 2002 bepalen. Daarnaast heeft TNO voor RWS overzichten gemaakt van de luchtkwaliteit op woonlocaties nabij rijkswegen.

Reageer op dit artikel