nieuws

Standaardregeling voor nieuwe koopwoningen nu van de baan

bouwbreed Premium

amersfoort ­ De Standaardregeling die de bouwbranche en consumenten willen invoeren voor nieuwe koopwoningen gaat waarschijnlijk niet door. Het plan neemt te veel tijd in beslag. Daarom worden de al gemaakte afspraken nu in de contracten van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) verwerkt.

De koerswijziging is noodzakelijk omdat consumenten per 1 september 5 procent van de koopsom bij de notaris kunnen deponeren totdat de woning naar tevredenheid is opgeleverd. Zowel projectontwikkelaars en bouwers als de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn bang dat dit recht tot lange en kostbare procedures leidt. De standaardregeling die met instemming van alle partijen zou worden ingevoerd, moest de wet die het pressiemiddel mogelijk maakt vervangen. “Maar zo’n procedure is nog nooit gevoerd en kan daarom een jaar of langer duren”, vertelt directeur N. Dijkhuizen van het GIW. Om de wetgever toch te slim af te zijn, wordt het deponeren van 5 procent van de huisprijs vervangen door een bankgarantie. Hiervoor wordt het standaard GIW­contract aangepast. Daarnaast wordt een snelrechtprocedure vastgelegd om meningsverschillen over opleveringsgebreken snel op te lossen. Het GIW laat momenteel onderzoeken of de nieuwe plannen in strijd zijn met de wet. Dijkhuizen: “Een bankgarantie is in principe minder voordelig dan de regeling die in de wet is vastgelegd. Daar staat tegenover dat ons totale pakket van aanpassingen gunstig uitpakt voor alle partijen, waardoor de contractwijzigingen wettelijk geen probleem zouden moeten zijn”. Het onderzoek van de externe deskundige is naar verwachting binnen enkele weken klaar.

Loket

De oprichting van het arbitrageloket voor consumenten loopt volgens F. van Loon van VEH geen vertraging op door de problemen rond de standaardregeling. Het nog te vestigen geschilleninstituut krijgt een eigen reglement dat op het moment door de mensen van de Raad van Arbitrage en het GIW in elkaar wordt gezet. Eind vorig jaar bereikten de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het GIW, de VEH, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen namens de projectontwikkelaars en het garantiefonds voor aannemers Woningborg een akkoord over de nieuwe geschillenbeslechter. De onderhandelingen over het convenant duurden zes jaar omdat de betrokken partijen het niet eens konden worden over de vestiging van het loket.

Reageer op dit artikel