nieuws

Schorsen vergunning bodemsanering tegen fraude

bouwbreed

den haag ­ De overheid kan vanaf 2005 tussenpersonen en certificeerders bij bodemsanering op fouten aanspreken. Ook komt er een verplichting tot functiescheiding om fraude bijvoorbeeld bij keuring van bouwstoffen tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn er twee uit een pakket van staatssecretaris Van Geel (milieu) voor beter bodembeleid die hij per brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd. Vorige maand bij het jaarverslag kreeg het ministerie van VROM nog een veeg uit de pan van de Algemene Rekenkamer, vanwege gebrekkig toezicht op de uitkering van subsidies voor bodemsanering. Een wijziging van de Wet Milieubeheer met onder meer het pakket maatregelen voor het bodembeleid dient verbetering te brengen.

Functiescheiding

De functiescheiding moet belangenverstrengeling tegengaan. Volgens de staatssecretaris is dat vooral aan de orde bij de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en keuring van partijen grond­ en bouwstoffen in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

De tussenpersonen krijgen een erkenningsregeling. Zij worden daartoe per activiteit beoordeeld op integriteit en kwaliteit. Krijgen ze de erkenning niet, dan geldt een verbod op het uitvoeren van taken rond het bodembeleid.

Met het opschorten van de erkenning krijgt de overheid een instrument in handen om frauduleuze praktijken effectief te stoppen. Ook de certificerende instellingen krijgen een erkenningsregeling en bij fout handelen verliezen ook zij hun vergunning al dan niet tijdelijk. In de aanpassing van de wet­ en regelgeving worden de gaten in het uitvoeringsbeleid van de bodemsanering gedicht.

Van Geel streeft naar een overzichtelijke set kwaliteitsregels, opgesteld door de marktpartijen in de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Daartoe heeft hij een subsidie verstrekt aan de stichting. Waar nodig zal het Rijk echter wel eigen kwaliteitseisen stellen.

Reageer op dit artikel