nieuws

Renovatietechnieken in databank op internet

bouwbreed

rotterdam ­ ‘Hoe is bij andere projecten met dezelfde verdiepingshoogte het uitplinten aangepakt.’ ‘Biedt de toepassing van deze leidingplint de flexibiliteit die wordt beloofd?’ Het zijn vragen waarop beleidsmakers en uitvoerders van renovatieprojecten vanaf de zomer van 2004 gemakkelijk antwoord kunnen vinden. Dan is op de website van de Stichting Bouwresearch een databank ingevoerd van eerder uitgevoerde renovatietechnieken.

Terwijl de stadsvernieuwing uit de voorbije decennia zich met name richtte op de negentiende­eeuwse wijken zijn nu vooral de naoorlogse gebieden aan de beurt. In deze jongere sectoren van de voorraad krijgt men te maken met andersoortige complexen en lastiger te bewerken en te hergebruiken materialen en bouwtechnieken. Renovatiekennis is sinds ‘de stadsvernieuwing’ weggelekt uit de bouwsector. De productontwikkeling en scholing zijn met name gericht geweest op standaardisatie en nieuwbouw. Onderhoud en renovatie zijn verschoven naar de kleine flexibele/allround aannemer.

Uit onderzoek van de Stichting Bouwresearch (SBR) is gebleken dat er behoefte bestaat aan een betrouwbare en vooral praktijkgerichte informatiebron voor de aanpak van bestaande complexen. Kennis over de mogelijkheden en risico’s van verschillende ingrepen ondersteunt de besluitvorming rond de herstructurering, verlaagt de drempel om succesvolle innovatieve technieken toe te passen en verhoogt de kwaliteit van de resultaten.

De SBR heeft daarom aan een platform van betrokkenen bij het ISV (Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing) de vraag voorgelegd hoe de kennis over renovatietechnieken op een bruikbare wijze kan worden ontsloten en toegankelijk gemaakt voor beslissers en uitvoerders van herstructureringsprojecten. De ondervraagden zijn ontwikkelaars, beheerders, onderwijsinstellingen, opdrachtgevers, uitvoerenden en adviseurs.

Het platform concludeerde dat een website, voorzien van een toegankelijk format en zoekfunctie de beste oplossing is. Achter een dergelijke website zou een betrouwbare, uitgebreide en actuele database moeten liggen van projecten en experimenten in uitvoering.

Concreet

Reageer op dit artikel