nieuws

Rapport risicoreservering openbaar

bouwbreed

den haag ­ Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de risicoreservering van 1 miljard euro voor de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn­Zuid bevat geen vertrouwelijk deel. Oud­minister De Boer (verkeer) had daarom gevraagd uit angst voor verstoring van de onderhandelingspositie met de bouwers.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de risicoreservering van de twee mega­projecten verschijnt morgen. Veel debatten in de Tweede Kamer zijn over de 985 miljoen euro gevoerd. Enkele moties die waren ingediend om het voor dit jaar gereserveerde bedrag van 43 miljoen euro anders te besteden, haalden het niet. Een meerderheid van de vorige Tweede Kamer schaarde zich namelijk achter De Boer, die zeker wist het geld in 2003 nodig te hebben. De uitleg van de risicoreservering wilde de bewindsman slechts achter gesloten deuren geven. Bij de vraag van het parlement naar een onderzoek van de Rekenkamer, op 20 december 2002, vroeg hij de onderhandelingspositie van het Rijk in acht te nemen en desnoods een deel van het onderzoek vertrouwelijk aan de Tweede Kamer te presenteren. Volgens een woordvoerder van de Rekenkamer is dat niet het geval en is het gehele rapport openbaar. Of de gereserveerde 985 miljoen euro genoeg is, of te weinig, vertelt het Rekenkamerrapport niet. “Er kunnen altijd nieuwe risico’s bijkomen of oude afvallen”, verklaart de woordvoerder. Bovendien is de Rekenkamer niet toegerust op een zeer gedetailleerd onderzoek naar alle risicoposten, schrijft het college in antwoord op het verzoek van de Tweede Kamer.

Verdeling

Hoewel het ministerie angstvallig zwijgt over de verdeling, is al wel een tipje van de sluier opgelicht. Tweederde van het miljard aan tegenvallers is bij de HSL te verwachten en eenderde bij de Betuwelijn. Dat is de schatting die projectdirecteur P. de Buck in april maakte in een interview met deze krant. De kosten voor de Betuweroute zijn sinds de eerste raming in juni 1990 meer dan verviervoudigd. Het begon als project van 1,1 miljard euro, maar is inmiddels opgelopen tot 4,71 miljard euro. De HSL­Zuid deed het wat dat betreft iets beter, omdat het ‘slechts’ verdubbelde. De snelle spoorlijn van Amsterdam via Schiphol, Rotterdam en Breda naar de Belgische grens was in 1997 geraamd op 3,4 miljard euro, maar inmiddels goed voor 5,8 miljard euro. De PvdA wil een parlementair onderzoek naar de gang van zaken, vooral rond de Betuweroute. De kostenoverschrijding daar is namelijk grotendeels te wijten aan de uitvoering van wensen vanuit de politiek. GroenLinks wil een parlementaire enquête. Het hangt van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek af, of het een enquête of een onderzoek binnen de eigen gelederen wordt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels