nieuws

Provincie dreigt bestemmingsplan buitengebied Maasdriel af te keuren

bouwbreed Premium

arnhem/maasdriel ­ Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Maasdriel dreigt door het Gelderse provinciebestuur volledig van tafel te worden geveegd. Als deze ongewoon zware maatregel wordt genomen, stapt de gemeente naar de Raad van State, zo laten B en W van Maasdriel in een verontwaardigde brief aan de provincie weten.

Volgens de provincie heeft Maasdriel onvoldoende onderzoek gedaan naar de bestaande situatie in het buitengebied. Omdat de gemeente niet aan deze verplichting heeft voldaan, kan het nieuwe bestemmingsplan niet worden goedgekeurd. Bovendien past het plan niet in het provinciale en het landelijke ruimtelijke beleid, stelt Gelderland in het conceptvoorstel dat onlangs naar de gemeente is verzonden. De provincie vindt dat Maasdriel bedrijven in het buitengebied te veel bouwruimte toestaat. Bovendien zijn er de afgelopen jaren op verschillende plaatsen illegale bouwwerken verrezen. Komende dinsdag nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het bestemmingsplan buitengebied van Maasdriel.

Teleurgesteld

Het gemeentebestuur reageert “diep teleurgesteld” op het voornemen van de provincie het totale bestemmingsplan af te keuren en noemt de gang van zaken “onverteerbaar”. Zij vindt dat Gelderland onjuiste conclusies trekt. Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de bestaande situatie in het buitengebied, onder andere door middel van luchtfoto’s en kaartgegevens. Ook zou onderzocht zijn hoe het nieuwe plan zich verhoudt tot het rijks­ en provinciaal beleid. Maasdriel vindt dat de provincie inhoudelijk naar het plan moet kijken en het niet om formele redenen naar de prullenmand moet verwijzen. Omdat Maasdriel bestaat uit verschillende samengevoegde gemeenten, wil het gemeentebestuur de rechten voor de burgers uit de afzonderlijke dorpen nu in het bestemmingsplan gelijk stellen. Dat heeft in het nieuwe plan als belangrijk uitgangspunt gediend boven het inperken van bestaande rechten, ook al wijkt dat soms af van het provinciale streekplan. Maasdriel vindt dat dat de beleidsvrijheid is die een gemeente zich mag veroorloven. Daarnaast zijn de ruim 450 inspraakreacties op het plan aanleiding geweest om burgers tenminste dezelfde ruimtelijke mogelijkheden te bieden als ze voorheen hadden. Ook de beschuldiging van de provincie dat veel bedrijven in het buitengebied illegaal zijn gebouwd, wijst het gemeentebestuur van de hand. Anderhalf jaar geleden noemde de Inspectie Ruimtelijke Ordening Oost de uitvoering van de wet­ en regelgeving in Maasdriel nog “van behoorlijk niveau”, weerlegt de gemeente de kritiek.

Reageer op dit artikel