nieuws

Programma bevordert bezit eigen huis

bouwbreed

delft ­ Het nieuwe computerprogramma Custom Made Houses (CMH) legt de eisen en wensen van potentiële eigenaren van woningen gestandaardiseerd vast. Hierdoor zijn meer particuliere opdrachtgevers in staat een eigen woning te laten bouwen.

Dit blijkt uit een onderzoek van M Börger en S. Wasfi die deze week als bouwkundig ingenieur afstuderen aan de TU Delft. Volgens de onderzoekers worden consumenten steeds kritischer op de woningmarkt. Toekomstige eigenaren willen steeds meer invloed uitoefenen op het ontwerp van het huis.

De overheid heeft deze behoefte gesignaleerd en legde voor de jaren van 2005 tot 2010 in een beleidsdoelstelling vast te komen tot 33 procent opdrachtgeverschap. Om die streefwaarde te halen, moet het laten bouwen van een huis naar wens ook voor mensen met een gemiddeld inkomen haalbaar worden.

Börger en Wasfi betogen dat dit in de huidige praktijk niet haalbaar is. Daarom is het volgens hen van belang de kosten van het ontwerpproces te beheersen. Dit is mogelijk door in kortere tijd de eisen en wensen van de opdrachtgever om te zetten in bruikbare informatie.

Gestandaardiseerd

De twee ingenieurs ontwikkelden daarom het computerprogramma CMH waarmee het ontwerp en het samenstellen van individuele eisen en wensen gedeeltelijk wordt gestandaardiseerd. Het programma vertrekt van een standaard ontwerp en biedt de opdrachtgever een aantal keuzes. Het brengt vervolgens de wensen in kaart en zet de verkregen informatie om in voor bouwpartijen toe te passen gegevens.

Börger en Wasfi stelden vast dat architecten onterecht terughoudend reageren op het bieden van meer keuzevrijheid aan de opdrachtgever. Volgens hen is CMH is “een hulpmiddel bij de voorbereiding op de dialoog tussen architect en opdrachtgever, waardoor het ontwerpproces voor de architect efficiënter en effectiever kan verlopen.” Wel zien architecten voordelen waar het de opdrachtgever helpt hun wensen en eisen te formuleren.

Reageer op dit artikel