nieuws

Plaatsen zinkers De Laak gecompliceerde klus

bouwbreed

amersfoort ­ De Combinatie Infra Vathorst heeft de eerste van zeven warmwaterzinkers geplaatst van in totaal vijftien zinkers in de grachten van De Laak, een deelplan van de nieuwe Amersfoortse woonwijk Vathorst. De overige acht zinkers zijn bedoeld voor de kabels en leidingen van de nutsvoorzieningen.

De grote zinkers hebben een lengte van 19 meter per stuk en een diameter van 0,7 meter en zijn nodig om De Laak van warm water te voorzien ten behoeve van de stadsverwarming. Aanvankelijk bestond het plan de leidingen via bruggen te leiden, maar dat bleek vanwege de grote diameter niet mogelijk.

De Combinatie die bestaat uit Dura Vermeer en Heijmans brengt de zinkers aan waar de leidingtracés de 15 meter brede grachten kruisen. Volgens de Combinatie is het plaatsen van de zinkers een aparte, maar zeker ook gecompliceerde klus. “Het gaat echt anders dan bij de traditionele bouw. Voor De Laak moeten we ervoor zorgen dat het hele pakket leidingen en kabels van het ‘vaste land’ naar de eilanden komt en de eilanden onderling verbonden worden”, aldus E. Ovinge van de Combinatie Infrabeheer Vathorst.

De zinkers komen 1 meter onder de bodem van de grachten te liggen. Volgens Ovinge liggen ze zo diep om te voorkomen dat de nutsleidingen beschadigd raken. Op dit moment geven damwanden de toekomstige watergangen aan. Voor het plaatsen van de zinkers maakt de aannemer eerst een sleuf tussen de damwanden.

Waar de zinkers vanuit de gracht de kade ingaan, worden gaten in de damwanden gebrand. Op die manier zijn de zinkers in één keer te plaatsen. Voor de bouwvak legt de Combinatie de eerste drie zinkerpakketten, de overige zinkers volgen direct na de vakatieperiode.

Reageer op dit artikel