nieuws

Organisaties breken lans voor studenten

bouwbreed

den haag ­ Het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) en de Landelijke Studentenvakbond roepen de politiek op huursubsidie op studentenkamers mogelijk te maken. Daarnaast nodigen ze rijkere corporaties uit hun vermogen te investeren in een aantal concrete projecten die staan voor 10.000 wooneenheden.

De beide organisaties boden gisteren het rapport ‘Investeren in de toekomst van Nederland’ aan in de Tweede Kamer. De uitbreiding van 10.000 eenheden willen studentenhuisvesters bereiken met nieuwbouw, aankoop en verbouw. Bovendien is voorzien in een tijdelijke huisvesting voor 3000 studenten die wachten op een woning, “omdat nieuwbouw tijd kost en de student van nu ook wil wonen”. Deze eenheden wil Kences realiseren in sloopwoningen, voormalige bejaardentehuizen, kantoren en prefab eenheden. Het plan om huursubsidie mogelijk te maken voor zogenoemde onzelfstandige woonruimte, zoals een studentenkamer, is door de Tweede Kamerleden Van Bochove (CDA) en Van Gent (GroenLinks) in een motie opgeschreven, die aangenomen is door de Tweede Kamer. Oud­minister Kamp (VROM) wilde deze echter niet uitvoeren, omdat hij denkt dat studenten liever een zelfstandige woonruimte hebben. Kences hoopt met de aanbieding van het rapport het parlement te bewegen vooral druk uit te oefenen op minister Dekker van VROM om huursubsidie op kamers mogelijk te maken. Dat maakt het voor woningcorporaties aantrekkelijker om studentenhuizen neer te zetten. De verenigingen roepen in het rapport bovendien corporaties op om te investeren in studentenhuisvesting. “De lokale partijen en met name de woningcorporaties hebben de eerste verantwoordelijkheid om de woningnood onder studenten op te lossen”, redeneert Kences. Als woningbouwverenigingen zelf het geld niet hebben om nieuwe studentenhuizen neer te zetten, zouden ze daarbij hulp moeten krijgen van rijkere collega’s. G. de Mul, directeur van Kences: “Uniek aan het programma is de inzet van collegiale financiering. Rijkere corporaties worden uitgenodigd te investeren in elf projecten studentenhuisvesting, die 200 miljoen euro kosten.” De studentenhuisvesters hebben hiermee naar eigen zeggen de afgelopen tijd al ervaring opgedaan. Een voorbeeld dat ze aanhalen is de Stichting Studentenhuisvesting Utrecht, een van de deelnemers in het kenniscentrum. Die heeft onlangs het eerste commanditaire vennootschap gerealiseerd, waarbij zestien corporaties uit het hele land als stille vennoot mee investeren in nieuwbouw op de Utrechtse Campus Uithof. Vandaar dat nu in het rapport concrete projecten worden genoemd die wachten op investeerders.

Reageer op dit artikel