nieuws

Ontwikkeling Leimuiden na jaren niet stuurloos meer

bouwbreed Premium

leimuiden ­ Het toepassen van het Partnering Model op de problematiek van de herinrichting van het centrum van Leimuiden heeft een duidelijk resultaat opgeleverd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het onbekende van de aanpak bracht vooraf de nodige scepsis. Aan het eind was die er niet meer.

De gemeente had dertig mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de Partnering Conferentie. Drie groepen van tien mensen met elk een verschillende inbreng: ‘regievoerders’ (overheden), ‘waardevragers’ (burgers en bedrijven) en ‘waardegevers’ (projectontwikkelaars, bouwbedrijven en aannemers). In drie stemronden zouden deze groepen zich uitspreken over waardeaspecten, thematische varianten en ruimtelijke varianten.

Prof. H. de Ridder gaf als conferentieleider voorafgaand aan de stemronden een uiteenzetting over de werkwijze. Hij benadrukte dat het niet om een spel ging, alhoewel het stemmen wel in spelvorm gegoten was. Alle stemmingen ­ en dat zouden er veel zijn ­ bestonden uit een keuze uit twee mogelijkheden.

Waardecentrum

De stemmingen waren verdeeld in drie stemronden. Eerst werd gestemd over de onderlinge waardering van vijf verschillende waardeaspecten voor het nieuwe centrum van Leimuiden: levendigheid, veiligheid, flexibiliteit, uitstraling en diversiteit. Daarna ging het over thematische varianten: wonen, werken, winkelen en ontspannen. Ten slotte werd gestemd over de opgestelde ruimtelijke varianten: alles blijft, veel blijft, veel nieuw en alles nieuw. Die varianten werden beoordeeld in relatie tot de waardeaspecten. “Geen spel, maar hard werken”, hield De Ridder zijn toehoorders voor.

De conferentieleider benadrukte dat waar er in het model kosten voorkomen, het gaat over alleen de algemene kosten voor bijvoorbeeld veiligheid en uitstraling voor de verschillende varianten. Kosten voor verwerving, sloop of bouw zijn niet meegenomen.

Het resultaat van de conferentie zou dan ook richtinggevend kunnen zijn voor verdere gang van de ontwikkeling door de gemeente, waarin die laatstgenoemde kosten natuurlijk wel meegenomen zouden moeten worden.

Voordat kon worden begonnen hadden de deelnemers nog wel wat te vragen. Wat was de status van het resultaat? Lopen we hier niet in de fuik? De twijfel ­ of was het plankenkoorts ­ werd door de conferentieleider weggenomen. Met verve werd een paar uur gestemd.

Duidelijk

Het eindresultaat bleek duidelijk. De voorkeur van de ruimtelijke varianten ging uit naar ‘veel blijft’ en ‘veel nieuw’ en dus niet naar de extremen ‘alles weg’ en ‘alles blijft’.

De stedenbouwkundige uitwerking zal duidelijkheid geven over de invulling van de twee voorkeursvarianten. Bij de thematische varianten bleek ‘winkelen’ goed te scoren. Dit in tegenstelling tot het rapport van de werkgroep die zich in de rapportage ‘Toekomstvisie centrum Leimuiden’ geen voorstander toonde van deze invulling. In de nabespreking bleek dat de werkgroep tot dat oordeel was gekomen omdat drie winkels aan het dorpsplein gedurende lange tijd leeg hadden gestaan. Opmerkelijk was dat de conferentie wel een oplossingsrichting bood, terwijl in de discussie over de resultaten achteraf duidelijk werd dat oplossingen tot dan toe niet mogelijk waren geweest door het niet kunnen samenbrengen van de verschillende belangen.

Rekensommen

Hoe het verder moet met de resultaten is aan de gemeente. De aanbeveling is dat uit de twee hoog scorende varianten drie varianten worden gedestilleerd om verder goede rekensommen over te maken. De wethouder dacht bij de afsluiting van de bijeenkomst dat een groter totaalplan voor het centrum van Leimuiden kon worden gemaakt. Zij was wel de overtuiging toegedaan dat het platform van betrokkenen zoals dat op de avond had gefunctioneerd, wat haar betreft ook zou moeten blijven.

De toepassing van de Partnering Conferentie in Leimuiden is mede mogelijk gemaakt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie Zuid­Holland. Er zijn op korte termijn nog andere mogelijkheden voorzien, waarbij de nieuwe aanpak soelaas kan bieden. De eerstvolgende betreft vermoedelijk het opknappen van een wijk in Gouda.

‘Het is geen spel, maar hard werken’

Vervolg van pagina 1

Reageer op dit artikel