nieuws

Onderwatersuppletie voor kust vervangt ophogen strand

bouwbreed

den haag ­ Rijkswaterstaat laat het herstel van de afkalvende Basiskustlijn dit jaar voor het grootste deel uitvoeren in de vorm van onderwatersuppleties. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan.

De kosten blijken een stuk lager dan bij het aanbrengen van zand op het strand, zodat met minder geld meer resultaat kan worden behaald. Op het programma voor 2003 staan zes locaties, in totaal 8.235.000 kuub. De strandsuppleties omvatten dit jaar samen 2.735.000 kuub. De rest, 8.235.000 kuub, is onderwatersuppletie. “De onderwatersuppleties sluiten beter aan bij de natuurlijke kustprocessen en zijn eenvoudiger uit te voeren”, beschrijft staatssecretaris Schultz Van Haegen van Verkeer en Waterstaat in haar tweede jaarlijkse voortgangsrapportage over het kustbeleid. In het jaar 2000 was het aandeel van deze wijze van kustversterking nog maar 17 procent. Via 39 procent in 2002 groeide het aandeel vorig jaar naar 86 procent. “Hierdoor kon ten opzichte van 2001 ongeveer 5 miljoen kubieke meter meer worden gesuppleerd en de suppletiehoeveelheid ten opzichte van 2000 worden verdubbeld”, beschrijft de staatssecretaris. Aan de beurt zijn nu onder meer Hoek van Holland (200.000 kuub, strand), Renesse (200.000 kuub, strand) en onder water: de kust van Ameland­midden (1,5 miljoen kuub), Texel­Zuidwest (1,5 miljoen kuub), Callantsoog, (1,5 miljoen kuub)

Reageer op dit artikel