nieuws

Nyfer: Regio vangt terugslag markt op

bouwbreed

scheveningen ­ Op de kantorenmarkt krijgt de regio danig te duchten van de herstellende zuigkracht van Amsterdam. Dankzij het royale en hoogwaardige aanbod op de Zuidas zal de interesse van het bedrijfsleven zich volgens Nyfer weer meer richten op de hoofdstad dan de afgelopen jaren gebruikelijk was.

“Uit onze eigen conjunctuurmeter en het onderzoek van Nyfer blijkt dat we een behoorlijke groei voor de boeg hebben. De Randstad keert terug in de belangstelling. Met als centrum bij uitstek Amsterdam”, aldus directeur J. Fokkema van projectontwikkelingsorganisatie Neprom. In het vandaag te Scheveningen gepresenteerde rapport Kijk op Kantoren voorspelt Nyfer dat in 2011 in Nederland bijna 42 miljoen vierkante meter kantoorruimte in gebruik zal zijn. Tussen 2001 en 2011 kan gezien de marktvraag nog ruim 5 miljoen meter aan de voorraad worden toegevoegd. De groei is een stuk minder uitbundig dan afgelopen tien jaar, toen 10 miljoen meter in gebruik werd genomen. Nyfer schat de toename komende jaren geringer in vanwege de te verwachten kleinere stijging van de werkgelegenheid.

Overschot

De Neprom stelt vast dat vraag en aanbod in 2001 uit hun evenwicht zijn geraakt. Door de verslechterde economische omstandigheden kwam de crisis vorig jaar aan het licht. “Het overschot is groot en relatief omvangrijker dan begin jaren negentig. Opvallend genoeg daalde de opname in 2002 met niet meer dan 15 procent en steeg ze zelfs in het eerste kwartaal van 2003. De afzet van nieuwbouw is nog steeds mogelijk. Het areaal kantoren wordt komende jaren verder uitgebreid”. Directeur Fokkema constateert dat een echte verdringingsmarkt is ontstaan met als verliezers de verouderde kantoren. “Veel ontwikkelaars en beleggers zien kansen. Huurders maken van de situatie gebruik om hun positie te verbeteren. We moeten de komende jaren gebruiken om oude kantoren die niet meer voldoen te saneren. Denk aan de kantoren langs snelwegen waarvan iedereen achteraf zegt: die panden hadden daar nooit moeten staan”. Bij de op handen zijnde sanering waarschuwt Fokkema om niet in oude fouten te vervallen. De les is geleerd dat parkeerplaatsen hard nodig zijn. “We moeten alles op alles zetten om onze internationale concurrentiepositie te verbeteren. Daar is de klad in gekomen door de belastingen en de slechte bereikbaarheid. We kunnen het beste inzetten op toplocaties zoals de Zuidas. Voor Nederland is Amsterdam een trekker die een gunstige uitstraling heeft op heel het land”. Naast Amsterdam dicht Nyfer Utrecht een flinke groeipotentie toe. Den Haag en Rotterdam liggen wat in de luwte. “De groei in perifere regio’s als Brabant en Gelderland zal afvlakken omdat de markt in de Randstad flink is verruimd”.

Reageer op dit artikel