nieuws

Nareiniging verwijdert alle asbest

bouwbreed

terneuzen ­ Schoon is het volgens de wetgever pas als aan de hand van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5050 asbest is verwijderd en de locatie waar dat gebeurde is vrijgegeven. Dow Benelux in Terneuzen meent daarentegen van niet en vindt dat bijvoorbeeld een procestoren die van asbest is ontdaan pas na een extra schoonmaak voldoende veilig is voor de disciplines die na de asbestsaneerders komen.

De ervaring leert dat op een gesaneerde constructie altijd asbestvezels achterblijven en dat kan gevaarlijk zijn voor de mensen die daarna komen werken, redeneert asbestspecialist A. van der Poel van Dow. Het chemiebedrijf reinigde installaties om die reden altijd na met water onder hoge druk, onder strenge veiligheidsnormen en werkvoorschriften.

Hoge druk betekent dat het water met enkele honderden bars uit de slang komt en kan zo allerlei onaangename ongelukken veroorzaken. Daar kwam bij dat bij dit zogeheten hydrojetten een enorme hoeveelheid asbesthoudend afvalwater vrijkomt van 1000 tot 2000 kubieke meter per uur per spuitmond.

Scherfijs

Met alle nadelen van de waterstraal in gedachten stelde Van der Poel voor een installatie met drie procestorens te reinigen met scherfijs. Dat is een van oorsprong Amerikaanse methode die in Nederland door Universal Ice Blast Europe (UIBE) uit Den Burg wordt verspreid. Anders dan bij hydrojetten beloopt de werkdruk maximaal 12 bar en verbruikt de installatie per uur zo’n 50 keer minder water.

In beginsel komt uit scherfijs geen afvalwater vrij omdat het uiteindelijk vernevelt. Het beetje water dat neerslaat kan met een waterstofzuiger met asbestfilter worden verwijderd.

En anders dan bij het reinigen met droogijs, een concurrerende methode, komt er geen koolstofdioxyde vrij die de zuurstof uit de afgesloten werkruimte verdringt.

Nareinigen

Het nareinigen van de drie procestorens bij Dow vergde nogal wat voorbereiding; niet in de laatste plaats omdat één toren 40 meter in de lucht stak en de twee andere 60 meter. Rond de installatie werd een zelfdragende stelling gebouwd met zo’n 25 etages. Twee liften met aparte toegangen ontsloten de steiger, zodat de verschillende disciplines onafhankelijk van elkaar de torens onder handen konden nemen.

Rond de steigers kwam een binnentent als asbestcompartiment en een buitentent uit krimpfolie. De laatste beschermde de binnentent tegen weer en wind. Deze folie viel met een dikte van 300 micrometer onder de kwaliteitsnormen die voor booreilanden gelden.

In de binnentent werden alle armaturen en appendages met ‘slagersfolie’ tegen rondvliegende asbestvezels beschermd. De praktijk leerde dat reinigen met scherfijs in elk geval bij verticale constructies uitermate efficiënt en snel verloopt.

Lange horizontale constructies als leidingen zijn wat moeilijker met deze methode schoon te maken omdat die niet als geheel van de buitenwereld zijn af te schermen; het asbestcompartiment moet per sectie telkens opnieuw worden afgebroken en weer opgebouwd. Proeven wezen uit dat scherfijs zonder problemen ook constructies van spuitasbest ontdoet en daadwerkelijk schoon achterlaat.

Reageer op dit artikel