nieuws

Minister grijpt in bij nalatige gemeenten

bouwbreed Premium

Minister grijpt in bij nalatige gemeenten

den haag ­ De minister van VROM krijgt binnenkort de bevoegdheid in te grijpen als een gemeente de bouwregels niet goed naleeft. In eerste instantie moet echter de eigenaar van een pand verantwoordelijkheid nemen voor de handhaving. Het kabinet heeft daartoe ingestemd met een wijziging van de Woningwet. Nu schrijft de gemeente een eigenaar aan als zijn gebouw niet voldoet aan de eisen. Zijn de gebreken niet op tijd hersteld, dan kan de gemeente de eigenaar verantwoordelijk stellen voor veiligheids­ en gezondheidsrisico’s voor anderen. Als die dat nalaat, kan over een tijd de minister ingrijpen. Gemeenten worden bovendien verplicht handhavingsbeleid vast te stellen en daarover jaarlijks te rapporteren.

Reageer op dit artikel