nieuws

Meer woningen onder hoogspanningsleidingen

bouwbreed

bilthoven ­ Van de 1300 nieuwbouwplannen in Nederland worden er 79 doorsneden door een bovengrondse hoogspanningslijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van VROM.

Hoogspanningslijnen geven magnetische velden af die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij een blootstelling aan magnetische velden met een veldsterkte boven ongeveer 0,4 microtesla is er mogelijk een verhoogd risico op kinderleukemie. Van de 800.000 nieuwe woningen die volgens de databank ‘de Nieuwe Kaart’ de komende 25 jaar worden gebouwd, vallen er 10.000 binnen de 0,4 microtesla­contour. Daarmee stijgt het huidige aantal woningen dat nu binnen deze contour staat, 23.000, met veertig procent. Het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan veldsterktes boven de 0,4 microtesla zal de komende 25 jaar ook met veertig procent toenemen. Een verband tussen de magnetische velden en een verhoogde kans op kanker is nog steeds niet bewezen. De wereldgezonheidsorganisatie WHO en de Environmental Protection Agency (EPA) van de Amerikaanse overheid stellen wel dat de resultaten van alle onderzoeken leiden tot de conclusie dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen mogelijk kankerverwekkend zijn voor kinderen die er vlakbij wonen.

Voorzorgsprincipe

In Nederland worden volgens het RIVM en KEMA jaarlijks zo’n 15.000 kinderen blootgesteld aan die magnetische velden. Op de 110 extra gevallen van leukemie die jaarlijks worden geregistreerd, zou volgens de onderzoekers 0,2 tot één ziektegeval te wijten kunnen zijn aan die blootstelling. De Nederlandse overheid overweegt ook om op grond van het voorzorgsprincipe maatregelen te nemen om de blootstelling van de bevolking aan die magnetische velden terug te dringen. Volgens een eerder onderzoek van KEMA en het RIVM is een reductie bij bestaande woningen mogelijk door de leidingen ondergronds te leggen, maar zijn de kosten daarvoor hoog, namelijk zo’n 11 miljard euro.

Aanpassen

Dat was reden voor het RIVM om nu naar de nieuwbouwplannen te kijken. Volgens het RIVM moet het goed mogelijk zijn om bouwplannen aan te passen, zodat er geen of minder woningen komen binnen de 0,4 microtesla­contour. De precieze invulling van de woningen ligt namelijk vaak nog niet vast. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad in 1992 hebben de ministers van Sociale Zaken, Volksgezondheid en VROM in 1995 een circulaire voor onder meer lokale en provinciale overheden uitgebracht. Hierin wordt aanbevolen om de nieuwbouw van woningen binnen een bufferzone van zestig tot zeventig meter zo veel mogelijk te beperken. Ondertussen hanteren gemeenten soms andere afstanden. In Assen bijvoorbeeld wordt op advies van energiebedrijf Essent bij de nieuwbouwwijk Kloosterveen een bufferzone van 25 meter aangehouden.

Reageer op dit artikel