nieuws

Landschapswacht tegen verval cultuurlandschap

bouwbreed Premium

beek­ubbergen ­ Voor oude kastelen en huizen is er de Monumentenwacht, vanaf deze week is er voor agrarische cultuurlandschappen de Landschapswacht. Vereniging Das en Boom stelt de nieuwe stichting om het “wanbeheer van agrarische cultuurlandschappen” aan de kaak.

“Het is verbijsterend dat van belastinggeld aangekochte agrarische cultuurlandschappen zo slecht worden beheerd door organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en enkele Provinciale Landschappen”, beschuldigt voorzitter J. Dirkmaat van Das en Boom. “Oude houtwallen, heggen, elzenhagen en holle wegen worden niet onderhouden en verwilderen, of worden beschadigd door grote grazers als koeien en paarden.” Volgens Dirkmaat hebben de natuurorganisaties nog slechts 5000 hectare agrarisch cultuurlandschap in beheer dat onbeschadigd is. Ook bestaan nog een paar gebieden waar boeren en particuliere eigenaren historische landschappen bezitten, onder andere de veenweidegebieden in Noord­ en Zuid­Holland, en de Friese Wouden op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. De Landschapswacht is zijn werk begonnen met het fotograferen van twee verwaarloosde agrarische cultuurlandschappen die worden beheerd door natuurorganisaties. Met behulp van jaarlijks te nemen foto’s wil de organisatie het bestuur en de beheerders van de betrokken natuurorganisaties wijzen op hun verplichtingen, ook de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Als dit geen effect heeft grijpt de Landschapswacht zelf in.

Onderhoud

Snoeiwerk, bescherming van monumentale geknotte bomen tegen stormschade, en het plaatsen van hekken rond plekken die dreigen te worden vertrapt of begraasd, moeten de cultuurlandschappen beschermen. De Landschapswacht wil boeren en particuliere landeigenaren eenmalig gratis onderhoud aanbieden. (anp)

Reageer op dit artikel