nieuws

Kamer wil snelle aanpak studentenhuisvesting

bouwbreed

den haag ­ Minister Dekker van VROM is niet bereid de motie om huursubsidie op studentenkamers mogelijk te maken, alsnog uit te voeren. Eerder dit jaar legde haar voorganger Kamp de kamerbreed gesteunde motie Van Gent­Van Bochove naast zich neer.

Bij de presentatie in september van de begroting voor 2004, zal Dekker een met een ‘plan van actie’ komen om de woningnood onder studenten te lijf te gaan. Ze wilde echter nog geen beloften doen over de inhoud. De Tweede Kamer morde hierover gisteren flink.

De motie wordt niet uitgevoerd omdat dit financieel en uitvoeringstechnisch een probleem zou zijn. Bovendien meende voormalig minister Kamp dat studenten tegenwoordig de voorkeur geven aan zelfstandige huisvesting. Bewoners daarvan krijgen wel huursubsidie.

Om voortvarend aan de slag te kunnen, hebben de gezamenlijke studentenhuisvesters er deze week ook al op aangedrongen de motie uit te voeren.

CDA’er Van Bochove onderstreepte dat de achterstelling van studenten op kamers onverstandig is. Kamerbewoning vergt veel minder schaarse ruimte, veel studenten zitten graag bij elkaar en de subsidie voor de zogeheten ‘onzelfstandige woonruimte’ kan veel lager zijn dan voor een complete woning.

‘Daardoor kunnen van hetzelfde budget tweemaal zoveel woningen worden gerealiseerd’, meende Van Gent (GroenLinks) hierover. Omdat de bouw zo duur is geworden dat dit zonder subsidie niet meer kan, worden momenteel vrijwel uitsluitend (dure) zelfstandige woningen voor studenten gebouwd.

Veranderen

Veranderende huisvestingsvoorkeuren zijn voor Van Bochove ook geen reden om geen kamers meer te bouwen. ‘Corporaties zijn uitstekend in staat onzelfstandige woonruimtes zonodig later met minimale ingrepen te veranderen in zelfstandige.’

Vooral de traagheid bij de aanpak van het slepende probleem stak de woordvoerders van de verschillende fracties. ‘De wachttijden voor woonruimte zijn in een aantal studentensteden al opgelopen tot vier jaar. Het is vijf voor twaalf wat mij betreft’, verwoordde Van Gent het algemene gevoel. Ook Van Bochove was duidelijk: ‘De regering moet de motie uitvoeren of helder aangeven wat daarbij het probleem is.’

Reageer op dit artikel