nieuws

Kabinet wijst woningcorporaties op eigen verantwoordelijkheid

bouwbreed

Van onze parlementaire redactie

den haag ­ Het kabinet vindt dat corporaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen in de stedelijke vernieuwing, maar verplicht hen nog niet tot verevening van de vermogens.

Dat zei premier Balkenende gisteren in het debat met de Tweede Kamer over de Regeringsverklaring. Over de bezuinigingen bij VROM en de verdeling van het extra geld voor natuur en het kwartje van Kok is het kabinet nog in beraad. Balkenende kon tijdens het debat nog geen uitsluitsel geven of de verplichte verdeling van de corporatievermogens een feit wordt. Een aangenomen motie van GroenLinks­kamerlid Van Gent stelt dat voor als de verenigingen niet zelf met alternatieven komen. De minister­president wees nogmaals op de verantwoordelijkheid die de corporaties in de herstructureringswijken moeten nemen. PvdA­leider Bos wees op de talloze jaren dat verschillende kabinetten tevergeefs hebben geprobeerd om corporaties tot verevening te bewegen. Balkenende rekent echter op onderlinge solidariteit bij de stedelijke vernieuwing. Of erop wordt bezuinigd kon hij nog niet zeggen, omdat minister Dekker (VROM) nog werkt aan de invulling van 360 miljoen euro aan bezuinigingen. De verdeling van 250 miljoen extra aan natuur, milieu, ecologische hoofdstructuur en reconstructie van varkenshouderijen is ook nog niet verdeeld. Halsema van GroenLinks vroeg om een evenwichtige verdeling. De premier liet zich echter niet verlokken tot een concrete uitspraak. Een andere inkomstenbron, het kwartje van Kok, is ook nog niet verdeeld. Het is daarom nog onduidelijk hoeveel daarvan naar wegen en het spoor gaat. Wel wees de premier op mogelijk meer geld dat vrijkomt als de keuzes uit het meerjarenprogramma infrastructuurfonds en transport worden heroverwogen.

Reageer op dit artikel