nieuws

Huizen blijken niet goed te ventileren

bouwbreed

Huizen blijken niet goed te ventileren

De Woonbond meldde recentelijk dat tweederde van de door hun onderzochte woningen slecht is te ventileren. Het probleem doet zich zowel voor bij bestaande als nieuwbouwwoningen. En koopwoningen scoren niet beter dan huurwoningen. De situatie is (bouwkundig) zo ernstig, zo werd onlangs op een studiedag van het OTB Delft gesteld, dat men afdoende ventileren beter niet kan laten beginnen bij de bewoner. Niet zelden versjteren zij het ventilatiesysteem door roosters af te dekken en dat is vervolgens aanleiding om hun die mogelijkheid te ontnemen door het treffen van extra bouwkundige maatregelen.

Al eerder had E. Hasselaar van onderzoeksinstituut OTB geconstateerd dat veel ventilatiekanalen snel blijken te vervuilen. In totaal vertoont een miljoen huizen ongezonde kenmerken en dat aantal lijkt eerder toe dan af te nemen, omdat ook aan de huidige generatie luchtcirculatiesystemen van energiezuinige verwarmingssystemen, naar de mening van Hasselaar, nog steeds grote bezwaren kleven. Tegelijk blijkt uit de Kwalitatieve Woningregistratie een verdere toename van energiebesparende voorzieningen: verwarmingsketel, dakisolatie, dubbele beglazing, kierdichting, en in mindere mate muurisolatie en vloerisolatie. Alles om de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) te halen. Die ligt nu op 1.0, maar een verlaging van de EPC naar 0.8 in 2004 is van de zijde van VROM wenselijk genoemd, in verband met het halen van de Kyotodoelstelling.

Zwaartepunt

Tegelijk plaatsen deskundigen vraagtekens bij een dergelijk lage EPC, uit oogpunt van een kosten/baten analyse. In de EPC worden isolatie en installatie echter samen geteld. Op die manier kan een matig niveau van isolatie gecompenseerd worden door een hoogrendement installatie. Daardoor kan makkelijk het zwaartepunt van te nemen maatregelen bij de installatietechniek komen te liggen. En dan wreekt zich de invalshoek van het Bouwbesluit met betrekking tot kwaliteit. In de systematiek van het Bouwbesluit is bijvoorbeeld de grootte van een vertrek wel onderhandelbaar, maar een overkill aan ventilatietechnologie niet. Die moet de bewoner eenvoudig accepteren, met daarbij hooguit het advies om vooral goed te ventileren. Het treffen van energiebesparende voorzieningen wordt te makkelijk in verband gebracht met lagere stookkosten. In de regelgeving wordt als volgt geredeneerd: energiebesparende maatregelen leiden tot lagere stookkosten, toepassing daarvan is dus aantrekkelijk voor de bewoner, diezelfde maatregelen leiden tot een lager energieverbruik en dus dragen de maatregelen bij aan een lagere CO2 uitstoot. Echter, het pad loopt via de EPC en die berust voor een groot deel op kierdichting en het toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmterugwinning. Beide voorzieningen staan theoretisch los van de uitstoot van CO2. De aarde warmt namelijk niet op door de warmte die bij u het huis uit vliegt, maar is het gevolg van het verbranden van fossiele brandstof. En voor dat laatste zijn alternatieven voorhanden.

Zonnepanelen

Terecht vraagt de politiek zich af waar in de bouwregelgeving gekapt kan worden. De PvdA heeft voor de beantwoording van die vraag zelfs ‘haar drie rode ingenieurs’ op pad gestuurd. Even afwachten waar ze mee komen, maar ik zou inzetten op een rem op de technocratisering van het binnenmilieu en kiezen voor: goed isoleren, een zuinige c.v.ketel, natuurlijke ventilatie en het gebruik van zonnepanelen. Voor dat laatste moet wel VROM nog om, want dat ministerie liet een paar jaar geleden naar aanleiding van aanbevelingen van KPMG/Greenpeace nog weten, dat ‘het via het Bouwbesluit verplichten van installatie van zonnepanelen bij nieuwbouw en renovatie niet past binnen de uitgangspunten van de bouwregelgeving.’ Een grotere oriëntatie op alternatieve energie lijkt me echter goed in te passen in de systematiek van het Bouwbesluit. Niet door een verplichting in dezen, maar via een beperking op de CO2-uitstoot. Kies bij woonhuisverwarming niet langer voor de lijn van het terugdringen van het stoken, maar hanteer een plafond voor de hoeveelheid CO2 die bij huisverwarming mag worden uitgestoten. Kom VROM, zet de ramen eens open.

Arie de Klerk Publicist over bouwen en wonen

Reageer op dit artikel