nieuws

Groot verlies van banen in bouw en industrie

bouwbreed Premium

amsterdam ­ In de bouw en de industriële sectoren zullen dit en volgend jaar ruim 52.000 banen verloren gaan. Die verwachting spreekt het Centrum voor Werk en Inkomen uit in de Arbeidsmarktprognose 2003­2008.

Volgens het CWI zal de totale werkgelegenheid in Nederland dit jaar met 22.000 en in 2004 met 12.000 banen dalen. Vorig jaar was er nog sprake van een groei met 42.000.

Tezamen met de groei van de beroepsbevolking leidt dit tot een voortgaande groei van de werkloosheid. Uitgaande van een krimp van een 0,5 procent dit jaar en een groei met hetzelfde percentage volgend jaar, zal het aantal werkzoekenden met 188.000 stijgen tot 735.000. Dat is 9,7 procent van de beroepsbevolking.

Van het verlies aan werkgelegenheid neemt de bouw en de overigen industrie het leeuwendeel voor zijn rekening met ruim 52.000 banen. Nog wel groei zit er onder meer in zorg en welzijn, accountancy, beveiliging en incasso.

Het CWI signaleert verder een afname van de dynamiek in het personeelsbestand. Minder mensen wisselen van baan en opengevallen plaatsen worden niet herbezet. Dit draagt er extra toe bij dat het aantal vacatures in vrijwel alle sectoren zal dalen.

De prognose toont aanzienlijke regionale verschillen. In het noorden van het land, in Twente en in het zuiden van de Randstad (Haaglanden en Rijnmond) is het percentage werkzoekenden hoger dan het landelijk gemiddelde. Flevoland, Nijmegen, Rivierenland en Noord­Holland Noord laten nog een geringe banengroei zien.

Reageer op dit artikel