nieuws

Grond Flevoland voor prikkie te koop

bouwbreed Premium

den haag ­ Zo’n 15.000 hectare grond in Flevoland gaat op zeer korte termijn voor een prikkie van de hand. Het Rijk wil snel geld binnenhalen en biedt boeren eenmalig de mogelijkheid om hun gepachte gronden voor eenderde van de agrarische waarde te kopen. De Tweede Kamer hamert op een speculatiebeding om woekerwinsten te voorkomen.

Staatssecretaris Wijn (financiën) wil echter boeren niet afschrikken en stemt vooralsnog alleen in met een terugkoopbepaling voor een periode van tien jaar. LPF en PvdA broeden op een motie om eventuele excessieve verkoopwinst af te romen. Volgens het kabinet gaat het alleen om niet­strategische gronden, maar de Tweede Kamer heeft daar twijfel bij.

‘Wat is er tegen op een antispeculatiebeding. Het gaat ook om gronden in de buurt van Almere en Zeewolde waar 60.000 huizen en veel natuurontwikkeling zijn gepland. Het staat de boeren vrij een dag na aankoop de gronden weer te verkopen en dat alleen al is een waardevermeerdering van 66 procent. Dat gaat om miljoenen’, verwoorddde LPF­kamerlid Van As een breed gedragen gevoel in de Kamer.

Wijn staat onder druk om nog dit jaar 20 miljoen euro binnen te halen door verkoop van domeingronden. In totaal gaat het om 110 miljoen voor de financiering van het veiligheidsprogramma van minister Donner (justitie). Wijn verwacht dit bedrag via de verkoop van 8000 hectare grond binnen te halen.

Nog deze maand krijgen boeren in de Flevopolders het aanbod de gronden te kopen die zij nu in eeuwigdurende erfpacht beheren. Voor 1 september moeten de agrariërs aangeven of ze belangstelling hebben voor koop. Zo’n 5 procent van de gronden wordt om strategische redenen niet verkocht omdat daar bijvoorbeeld Hanzelijn, Zuiderzeelijn of een stadsuitbreiding is gepland.

De verkoopprijs is bepaald op 32 keer het erfpachtcanon, wat neerkomt op zo’n 15.000 euro per hectare.

Reageer op dit artikel