nieuws

Gestuurde boring ontziet waardevol natuurgebied

bouwbreed

den haag ­ Heijmans Technische Infra is bij Drachten bezig met een horizontaal gestuurde boring onder het natuurgebied Smalle Easterzanding. Het betreft een leiding met een diameter van 500 millimeter over een lengte van 880 meter. “Voor het noorden van Nederland best bijzonder”, laat projectleider J. Moes weten.

De gestuurde boring vormt onderdeel van een ruwwater­transportleiding voor waterleidingbedrijf Vitens uit Leeuwarden. De leiding heeft een diameter van 500 millimeter en loopt vanaf een wingebied bij Nij Beets over een afstand van 13,9 kilometer naar het zuiveringsstation in Noord­Bergum. In het project wordt bijna 2 kilometer HDPE­leiding aangebracht bij kruisingen en obstakels. Dat gebeurt door middel van horizontaal gestuurde boringen. De langste is die onder het natuurgebied door. Over een lengte van 890 meter gaat de leiding daar op zo’n 20 meter diepte onder maaiveld door. Bij Smalle Easterzanding wordt geboord door zware klei. Dat geeft veel weerstand voor zowel de proefboring als voor het ruimen tot de diameter van de eigenlijke leiding. Daarom is een zware boormachine ingezet, een ‘100­tons rig’. Bij het intrekken van de HDPE­leiding wordt die geballast met water. Door het gedeelte in de grond vol water te zetten, blijft de wrijving tijdens het intrekken laag. De boring is inmiddels gedaan. Eind deze week zal het intrekken zijn voltooid.

Economisch

Heijmans Technische Infra heeft het ‘design and construct’­contract onderhands in competitie verkregen. Voor 2 miljoen euro zorgt het bedrijf voor het ontwerp en de aanleg van de gehele leiding met kruisingen. Gevraagd waarom juist zij door de opdrachtgever zijn verkozen, zegt projectleider J. Moes van Heijmans dat zij de meest economische aanbieding hebben gedaan. Dat kon volgens hem, omdat zij in het contract de kennis en ervaring over ontwerpen van leidingen en de aanleg ervan het best konden combineren. Dat geldt vooral voor het oplossen van knelpunten zoals de kruisingen van obstakels en het natuurgebied. Het project moet begin augustus klaar zijn. Na 8 weken ontwerpen en voorbereiding ­ Vitens verzorgde de aanlegvergunning ­ is begin mei een aanvang gemaakt met de uitvoering. Half juli zal de leiding als geheel aan elkaar gezet zijn. Tot nu toe zijn er geen tegenvallers op het werk. Of Heijmans er geld aan overhoudt zegt Moes niet, wel laat hij weten dat het werk niet tegenvalt. Dat wil niet zeggen dat het een eenvoudig werk is. “De grondslag langs de leiding bestaat uit een veelheid van soorten: zand, veen, klei en van alles, zoveel, dat wil je niet weten. Een heel divers tracé,” verduidelijkt hij.

Reageer op dit artikel