nieuws

Eigen Haard meest solide corporatie van hoofdstad

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Eigen Haard is financieel gezien de meest solide corporatie van Amsterdam. Het weerstandsvermogen per woning van de sociale huisvester bedraagt 7167 euro. De Dienst Wonen van de gemeente berekende dat in het boekje ‘Kerncijfers, bouwen en wonen’.

Financieel gezien staat Nieuw Amsterdam er het slechtst voor. Per wooneenheid beschikt de instelling over een weerstandsvermogen van 952 euro. De corporatie ligt daarmee ver achter op het peloton waar Het Oosten met een reserve van 2140 euro per woning bij de achterhoede aanhaakt. Olympus kent een financiële dekking per wooneenheid van 2202 euro.

Eigen Haard houdt in de kopgroep Rochdale en Zomers Buiten uit de wind. De instellingen hebben volgens de berekeningen van de gemeente per huis een weerstand van respectievelijk 6924 euro en 6728 euro. Woningbedrijf Amsterdam, met een bestand van 36.983 woningen de grootste corporatie van de Amstelstad, behoort met een risicoreserve van 4828 euro tot de middenmoot.

De Key beschikt over de grootste reserve. De corporatie heeft een spaarpot van bijna 200 miljoen euro. De vetlaag van 270 miljoen euro van de Dageraad kan in verband met competitievervalsing niet mee worden geteld omdat de instelling onderdeel uitmaakt van de Alliantie, een fusie met drie andere woningbouwcorporaties uit de Gooi­ en Vechtstreek, Almere en Amersfoort.

Het absolute weerstandsvermogen van 194 miljoen euro levert Woningbedrijf Amsterdam een stevige derde plaats op. Eigen Haard volgt op ontspannen afstand met een spaarbankboekje van 174 miljoen euro.

Gat

Ver achter op de rest hapt Nieuw Amsterdam met een risicodekking van 9,4 miljoen euro opnieuw stof. PWV heeft met 23 miljoen euro een diep gat getrokken. Maar de op één armste corporatie moet zijn meerder erkennen in het duo Far West en Olympus die hun activiteiten afdekken met reserves van meer dan 28 miljoen euro.

Het Oosten zoekt met een weerstandsvermogen van krap 40 miljoen euro aansluiting bij de as van het speelveld die wordt gevormd door het trio Zomers Buiten, Rochdale en AWV. Rochdale scharniert op een zevende plaats de groep van dertien met een totale reserve van 73 miljoen euro.

Van de vijf grootste corporaties loopt De Dageraad het meeste risico. Met een weerstandsvermogen van 4568 euro per huis en 18.595 woonsteden moet het bedrijfsonderdeel van de fusiecorporatie de Alliantie in rangorde van laag naar hoog AWV, Woningbedrijf Amsterdam, De Key, en Eigen Haard voor laten gaan.

Bij de vijf kleinste corporaties is Rochdale de voorzichtigste investeerder. Met een vastgoedportefeuille van 10.159 woningen beschikt de instelling over een reserve van 6.924 euro per eenheid en heeft daarmee niet alleen de stevigste financiële basis maar ook de grootste voorraad.

Reageer op dit artikel