nieuws

Eerste certificaat IBA klasse 3B

bouwbreed Premium

dronten – Aannemer van grondwerken en weg- en waterbouw Lareco Nederland BV in Arnhem heeft als eerste en tot nu toe enige in Nederland het certificaat BRL K10005 uitgereikt gekregen voor een IBA (individuele behandeling van afvalwater) klasse 3B. Het KIWA-certificaat waarborgt de kwaliteit van verticaal doorstroomde helofytenfilters.

In het systeem, door fabrikant Wildkamp in Lutten, Overijssel, onder de naam Hefytall op de markt gebracht, stroomt het huishoudelijke afvalwater via een voorbehandelcompartiment (dat kan zelfs een bestaande septictank zijn) in een pompput. Als de pomp stopt, vloeit het water in de persleiding terug in de pompput, om bevriezing te voorkomen. Het filter bestaat uit lagen grind, filtersubstraat en schelpen of grond, met daarop riet en in de lagen draineerbuizen en bevloeiingsleidingen met perforatie. Het in de filter gepompte water zakt langzaam door de lagen en de aanwezige bacteriën zuiveren het water. Via een controleputje vloeit het water af naar sloot of hergebruikopslag. In het verleden heeft Lareco Nederland al regelmatig ervaring opgedaan met grotere en kleinere helofytenfilters. Door het behalen van de certificering kunnen nu ook helofytenfilters worden aangelegd waarbij een constant en hoog kwaliteitsniveau wordt gegarandeerd.

‘Betrouwbaar’

Het systeem is bij TNO getest. Deze concludeerde na de langdurige tests onder zeer wisselende weersomstandigheden en bij grote temperatuurschommelingen, dat de Hefytall ‘een bijzonder robuuste en betrouwbare IBA is’. Lareco Nederland BV is een landelijk opererende dealer van het systeem. Filters kunnen in diverse situaties, uitvoeringen en modellen worden aangelegd, afhankelijk van de ruimte, aantal lozers op de filter en dergelijke. Eventueel kunnen bijvoorbeeld meer percelen op het systeem worden aangesloten. De eisen van de beheerders (voornamelijk waterschappen en gemeenten) zullen altijd worden gehaald. Zelfs in de waterwingebieden kan door dit systeem worden geloosd. Onderdeel van het systeem is een pompje, dat wordt aangestuurd door een vlotter. Dit betekent dat in tegenstelling tot de compactsystemen alleen stroom wordt gebruikt als sprake is van vuillast. Deze eigenschap maakt het systeem geschikt voor gebruik bij vakantiewoningen en andere discontinue lozingen. De investering voor het aanleggen van de filter zijn, afhankelijk van de situatie, volgens de leverancier meestal gelijk aan of lager dan die van de diverse, veelal nog niet gecertificeerde systemen in de klasse 3B. Voor een normale filter voor een gezin van vijf personen is buiten slechts 16 vierkante meter vrije ruimte nodig in een vorm die samen met de klant wordt bepaald. Stroom alleen gebruikt in geval van vuillast

Reageer op dit artikel