nieuws

‘Duitse aansluiting Betuwespoor royaal’

bouwbreed

den haag ­ De capaciteit van het op de Betuweroute aansluitende Duitse spoorlijn zal met drie sporen zó groot zijn, dat alle goederentreinen uit Nederland er makkelijk terecht kunnen. Dat stelt minister Peijs van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van vragen van GroenLinks­parlementariër Duyvendak in de Tweede Kamer.

Duyvendak citeerde uit het persbericht van Zembla dat de capaciteit van de verbeterde Duitse spoorlijn 150 goederentreinen per dag zou zijn, terwijl de Betuweroute maximaal 480 treinen per dag zou kunnen verwerken. Volgens Peijs echter worden hier cijfers verkeerd geïnterpreteerd. “Het getal van 150 goederentreinen per etmaal”, geeft ze aan, “betreft het aantal treinen dat volgens de prognoses rond het jaar 2015 de Nederlands­Duitse grens bij Zevenaar/Emmerich zal passeren. Daarover zijn beide landen het eens.” De maximale capaciteit van de aansluitende Duitse lijn is echter vele malen groter, rekent zij voor. Bij tien treinen per uur per spoor, komt zij uit op 10 x 3 x 24, ofwel 720 treinen per etmaal. “Het moge duidelijk zijn dat die theoretische capaciteit voldoende moet zijn voor alle goederentreinen die van/naar de Betuweroute rijden, alsmede voor de reizigerstreinen op het Duitse traject.”

Meer

De Deutsche Bahn ziet vooralsnog geen enkele aanleiding het Duitse traject in te richten voor nog meer goederentreinen, aldus de minister. Dat is volgens haar echter geen probleem. Het verwachte aanbod kan erop terecht en zelfs als het aanbod verder toeneemt, zou daarvoor nog voldoende ruimte beschikbaar zijn. De minister geeft aan dat de berekende maximale capaciteit op zowel het Duitse als het Betuwe­spoor in de praktijk niet gauw gehaald zal worden. Het gaat om een theoretische berekening, die geen rekening houdt met wisselingen in de vraag, onderhoudsperioden en dergelijke.

Reageer op dit artikel