nieuws

Doorgaande wapening in A5 maakt scheurvorming meetbaar

bouwbreed

amersfoort ­ De toepassing van Doorgaand Gewapend Beton (DGB) in de wegenbouw levert een positieve bijdrage aan de beheersbaarheid van scheurvorming. Ruim een half jaar na oplevering van de A5 waar de constructie is toegepast, blijkt het beton zich te gedragen zoals de rekenmodellen van Bouwteam A5 en TU Delft voorspelden.

De ervaring met de toepassing van Doorgaand Gewapend Beton in de autosnelweg A5 betekent een belangrijke stap naar een ideale betonwegconstructie. Dit is de stellige overtuiging van de bouwers en adviseurs die betrokken waren bij de aanleg van dit kleine stukje snelweg (8,2 kilometer) in de Haarlemmermeer. Tijdens het seminar Betononderzoek en de Praktijk van de Betonvereniging stelde Huub Gitz, projectdirecteur van de Combinatie A5, dat door toepassing van DGB de scheurvorming in betonwegen goed beheersbaar is.

Het ontwerp en de dimensionering van DGB is zowel gebaseerd op de theoretische berekeningen als op ervaringen van vooral de Amerikaanse praktijk. In die zin is het gedrag van de betonsnelweg dan ook weinig verrassend. Niettemin zijn de wegenbouwers ingenomen met het feit dat het wegdek na ruim een half jaar met daarin zowel strenge vorst als tropische temperaturen zich inderdaad zo gedraagt als de theoretische modellen hadden voorspeld.

Een van de belangrijkste argumenten voor toepassing van DGB in plaats van een ongewapende betonwegconstructie betreft de afwezigheid van dwarsvoegen. De functie van dwarsvoegen wordt bij DGB overgenomen door de scheurvorming die volledig wordt gestuurd door de aanwezige langswapening. De doorgaande wapening in de weg laat zich vergelijken met een krimpwapening. Bij de A5 is een zo fijn mogelijk verdeelde wapening met een diameter van 16 millimeter toegepast. De wapeningstaven zijn doorgekoppeld door ze koud tegen elkaar aan te leggen. Doordat de koude lassen verlopend zijn geplaatst, ondervindt een dwarsscheur hiervan slechts op een beperkt aantal plaatsen de invloed. Door deze koudelasmethode is bij de aanleg ongeveer 5 procent op staal bespaard.

De wapening in de neutrale lijn van de betonconstructie heeft als voornaamste taak om de krimpspanning op te vangen en beïnvloedt de scheurwijdte en scheurafstand; een juiste afstemming tussen wapeningspercentage en betonkwaliteit maakt de scheurvorming beheersbaar, zo verduidelijkte L. Orval, die als adviseur betrokken was bij de aanleg de autosnelweg. Het begrip ‘betondekking’ ­ op de A5 is een constructiedikte aangehouden van 25 centimeter waarmee de betondekking dus uitkwam op 12,5 centimeter ­ speelt nauwelijks een rol. Een belangrijke factor betreft wel de tussenlaag. De keuze is gevallen op zogeheten stab, waarmee een mooi vlakke afwerking kon worden verkregen voor de verdere opbouw van het betonnen rijdek.

Behalve de wapening is uiteraard ook de betonkwaliteit van invloed op de scheurvorming. Hoe groter de treksterkte van het beton, hoe groter de scheurkracht. Deze kracht moet worden opgevangen in de wapening en hoe hoger de staalspanning is, hoe groter ook scheurwijdte en scheurafstand.

Bij de aanleg van A5 kreeg de toepassing van B35 beton de voorkeur boven het gebruikelijker B45. Als een hogere betontreksterkte gepaard gaat met een hogere klasse betonsterkte, wordt de toename van de scheurwijdte door een hogere staalspanning direct na het scheuren in zekere mate gecompenseerd door een betere aanhechting tussen beton en staal, maar is de scheurvorming, zo blijkt uit de praktijk, minder controleerbaar.

Door de kleinere scheurafstand als gevolg van een lagere betonkwaliteit is de scheurwijdte kleiner, waardoor minder risico van indringing van dooizouten optreedt waarmee de verwachte levensduur van de betonverharding in positieve zin wordt beïnvloed.

Beton in A5 gedraagt zich zoals theoretische modellen voorspelden

Reageer op dit artikel