nieuws

Deel rioleringsprojecten nog niet uitgevoerd

bouwbreed

den haag ­ Een vijfde van de rioleringsprojecten komt niet van de grond, vanwege het ambitieniveau van gemeenten en gebrek aan geld en personeel. Gemeenten zouden meer naar elkaar moeten kijken om daar verbetering in te brengen.

Dat staat in het rapport ‘Het riool vergeleken’ dat de Stichting Rioned gisteren aanbood aan burgemeester Deetman van Den Haag, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Aan het project hebben rioolbeheerders van 39 gemeenten meegewerkt. Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat gemeenten hun rioleringstaken kunnen verbeteren door kritisch naar de eigen organisatie en naar die van andere gemeenten te kijken.

Volgens het rapport zijn grootte, de mate van verstedelijking en de bodemgesteldheid van beperkte invloed op de rioleringsprestaties. “Het zit meer in de eigen organisatie, hoe heb je de zaken op orde en wat is je ambitieniveau”, stelt directeur H. Gastkemper van Rioned. De gemeenten moeten de projecten goed afstemmen met wegbeheer en zorgen voor een correcte afhandeling van de klachtenafhandeling.

De achterblijvende prestaties is volgens de directeur vooral te wijten aan een gebrek aan goede mensen. “Er zijn veel vacatures die moeilijk vervuld raken. Er is een tekort aan rioleringsdeskundigen”, aldus Gastkemper. Hoewel het tijd kost, is het zijns inziens wel degelijk zinnig om van elkaar te leren. Voorwaarden zijn dan wel dat ze de eigen gegevens op orde hebben en men gemotiveerd is.

Reageer op dit artikel